22 kwietnia 2014

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inżynieria Ruchu Lotniczego"

Szanowni Państwo,


Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
mają zaszczyt zaprosić na
III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt.
 „Inżynieria Ruchu Lotniczego”,
która odbędzie się w Spale w dniach 6-7 maja 2014 roku.
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Patronat Honorowy nad Konferencją objął
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej
oraz Dziekan Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej
Z wyrazami szacunku, 
Komitet Organizacyjny

6 maja 2014r.
Do 14:00 – przyjazd uczestników
14:00 - 14:30 – obiad
14:30 – 15:00 – uroczyste otwarcie konferencji
15:00 – 17:30 – sesja plenarna (J. Żurek)
 1. Józef Żurek- Metody oceny zagrożenia w locie
 2. Sławomir Dygnatowski- Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOCK 52+ i MiG-29
 3. Lucjan Gucma, Krzysztof Marcjan- Wykorzystanie analizy incydentów nawigacyjnych w celu oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na obszarach Morza Bałtyckiego o dużym zagęszczeniu
 4. Michał Skakuj- Znaczenie analiz kolizji z ptakami dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego
 5. Janusz Błaszczyk, Adam Grzybowski, Piotr Kowaleczko- Wspomaganie bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez wykorzystanie radiobikonów
 6. Jerzy Buzuk- Miejsca Cumowania Sterowców - Obrotowe Kotwicowiska, jako element koncepcji wykorzystania sterowców w cywilnym transporcie lotniczym
 7. Daniel Lichoń, Andrzej Majka- Optymalizacja niekonwencjonalnego startu samolotu wspomaganego w fazie rozbiegu systemem MAGLEV
 8. Andrzej Fellner, Paulina Kustroń- Mleczak- Metoda wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk GA
17:30 – 18:00 – przerwa kawowa
18:00 – 19:30 – sesja plakatowa (P. Kawalec)
 1. Anna Stelmach, Paulina Stańczyk- Modelowanie ruchu samolotu podczas operacji startu i lądowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
 2. Anna Stelmach, Jacek Bartosiewicz- Problematyka przetwarzania parametrów uzyskanych z pokładowych rejestratorów eksploatacyjnych lotu
 3. Juliusz Karolak, Juliusz Kublik- Zagadnienie nawisu taboru w kontekście systemów sterowania ruchem kolejowym
 4. Jacek Skorupski, Piotr Dmochowski, Maciej Mycka- Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu w kontekście zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego
 5. Jan Kłudkiewicz, Alicja Mieszkowicz-Rolka - Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu i planowaniu ruchu lotniczego
 6. Piotr Kawalec, Michał Kozłowski, Mateusz Rudnicki - Algorytmizacja procesu sprawdzania gotowości operacyjnej portu lotniczego
 7. Mirosław Siergiejczyk, Justyna Siłkowska- Analiza możliwości wykorzystania techniki multilateracji w dozorowaniu przestrzeni powietrznej
 8. Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska, Rafał Kruszyna- Analiza porównawcza systemów precyzyjnego lądowania
 9. Jerzy Manerowski, Jacek Skorupski, Hubert Wierzbicki- Wykorzystanie odwracacza ciągu do wspomagania procesu hamowania w kontekście przepustowości lotniska
 10. Radosław Kołodziejczyk, Andrzej Majka- Kształtowanie trajektorii lotu samolotu w stanach awaryjnych
 11. Jakub Marszałkiewicz- Współczesne samoloty komunikacyjne Chin
20:00 – uroczysta kolacja
7 maja 2014r.
7:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 – sesja plakatowa (M. Siergiejczyk)
 1. Janusz Ćwiklak- Zagrożenie bezpieczeństwa lotów na lotnisku w Dęblinie w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami
 2. Andrzej Fellner, Ewa Kałużna- Metody realizacji czynnika ludzkiego w transporcie lotniczym
 3. Andrzej Fellner, Radosław Fellner- Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS
 4. Anna Kulbacka, Piotr Kołoda- Innowacje w morskich środkach transportu podnoszące jego ekologiczny charakter
 5. Ewelina Kuziora, Artur Król- Badania porównawcze charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi
 6. Jacek Skorupski, Beata Płanda- Model emisji CO2 dla zadania zarządzania ruchem lotniczym w rejonie lotniska
 7. Sonia Hanczewska- System Zarządzania Bezpieczeństwem, a szkolenie lotnicze
 8. Piotr Sadowski- Analiza dostępności segmentów warunkowych dróg lotniczych w aspekcie kolizyjności z elementami przestrzeni powietrznej
 9. Bartosz Muczyński, Maciej Gucma- Wykorzystanie okulografu w warunkach symulacyjnych na przykładzie symulatora mostka nawigacyjnego
 10. Jacek Skorupski, Piotr Uchroński - Rozmyty model oceny urządzeń systemu kontroli bagażu rejestrowanego w porcie lotniczym
 11. Mariusz Krzyżanowski, Anna Chrościewicz, Agnieszka Wieczorek- Wykorzystanie metody BowTie oraz techniki GSN do analiz bezpieczeństwa ruchu lotniczego
 12. Teresa Abramowicz-Gerigk, Maciej Uzarski- Czynnik ludzki w zarządzaniu ruchem lotniczym i morskim
10:30 – 11:00 – przerwa kanapkowa
11:00 – 13:00 – sesja plenarna (T. Abramowicz- Gerigk)
 1. Aleksandra Pawlak-Burakowska, Małgorzata Urbanek- Badanie jakości oferowanych usług w porcie lotniczym Kraków Airport
 2. Maria Cieśla, Adam Bogacki- Wprowadzenie innowacji w zakresie obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice
 3. Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński- Analiza poziomu bezpieczeństwa systemu ochrony peryferyjnej portu lotniczego
 4. Jerzy Manerowski, Magdalena Lubiecka- Budzanowska- Model matematyczny jakości transportu pasażerów w układzie aglomeracja-lotnisko
 5. Tomasz Kisiel, Artur Kierzkowski- Wyznaczanie podstawowych charakterystyk procesu kontroli bezpieczeństwa dla zimowego sezonu lotniczego z wykorzystaniem modelu
 6. Michał Kalisiak- Naziemne elektroenergetyczne układy zasilania samolotów i ich diagnostyka
13:00 – 14:00 – obiad
Po 14:00 – wyjazd uczestników

Więcej informacji na stronie internetowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inżynieria Ruchu Lotniczego"

źródło: SKNTL