6 marca 2014

Wymagania UE dla lotnisk certyfikowanych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 6 marca 2014 r. weszło w życie „Rozporządzenie Komisji (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008”.


W dniu 5 marca 2014 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała, w uzupełnieniu do przepisów wykonawczych zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, następujące dokumenty:
  • Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (Acceptable Means of Compliance, AMC), które stanowią normy przyjęte przez Agencję w celu przedstawienia sposobów spełnienia wymagań przedstawionych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 i jego przepisach wykonawczych;
  • Specyfikacje certyfikacyjne zawierające normy techniczne przyjęte przez Agencję, które wskazują sposoby wykazania zgodności z rozporządzeniem (WE) nr  216/2008 i jego przepisami wykonawczymi i które mogą być wykorzystywane przez organizację do celów certyfikacji;
  • Materiały zawierające wytyczne (Guidance material GM) - czyli wskazówki, uwagi i zalecenia, które mogą być pomocne do implementacji i stosowania przepisów UE.
Opublikowanie wszystkich przepisów UE dla lotnisk, w tym CS i AMC, pozwala na rozpoczęcie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego prac związanych z implementacją przepisów unijnych. W najbliższym czasie ULC opublikuje na stronie internetowej w celu konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, założenia merytoryczne i propozycje wdrożenia przepisów UE w Polsce.
Poniżej zamieszczono wszystkie przepisy UE dotyczące lotnisk. Dokumenty AMC, CS i GM są dostępne w wersji anglojęzycznej. Obecnie trwa ich tłumaczenie na język Polski.

1.  pdfRozporządzenie Bazowe (WE) 216/20081.28 MB
     
2.  pdfRozporządzenie Komisji (UE) WE 139/20141020.48 KB

3.  AMC i GM
•    pdfDecyzja EASA w sprawie AMC i GM131.82 KB

•    pdfAMC i GM jako załącznik do Decyzji EASA1.88 MB

•    pdfWyjaśnienie do Decyzji EASA w sprawie AMC i GM381.08 KB

4.  CS i GM
•    pdfDecyzja EASA w sprawie AMC i GM132.53 KB

•    pdfAMC i GM jako załącznik do Decyzji EASA 5.43 MB

•    pdfWyjaśnienie do Decyzji EASA w sprawie AMC i GM335.13 KB

źródło: ULC