27 lutego 2014

Rozwój lotnisk w Polsce


W Polsce funkcjonuje obecnie 13 portów lotniczych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Zielonej Górze oraz nowo wybudowane w Modlinie i Lublinie. W 2012 r. lotniska te obsłużyły łącznie 24,4 mln pasażerów, oraz 276,7 tys. operacji lotniczych.


Osiem z tych portów: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie należy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (ang. Trans-European Transport Networks, TEN-T). Porty w sieci TEN-T realizują inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z:

1. Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ): 

 • Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3.: Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
 • Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4.: Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego;
2. Programem Wspólnotowym TEN-T; 

3. 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013.

Wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji na lotniskach należących do sieci TEN-T do 2015 r. to ok. 4,3 mld zł, w tym łączna wartość środków przyznanych przez UE wynosi ok. 1,7 mld zł (z czego ok. 1,5 mld zł w ramach POIiŚ, ok. 160 mln zł z Regionalnych Programów Operacyjnych).
Priorytetowymi przedsięwzięciami w portach lotniczych z zakresu TEN-T są:
 • bezpieczeństwo portów lotniczych,
 • rozbudowa lotnisk, w tym terminali i pasów startowych,
 • połączenie portów lotniczych z infrastrukturą kolejową,
 • infrastruktura dostępu do portów,
 • projekty z zakresu ochrony środowiska.
Oprócz portów lotniczych, w Polsce funkcjonują także małe lotniska przystosowane do obsługi tzw. lotnictwa ogólnego oraz biznesowego. Obecnie do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisanych jest 41 takich lotnisk, z czego 32 lotniska zarządzane są przez Aeroklub Polski.

1. LOTNISKO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIEPrzedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizuje obecnie dwa projekty infrastrukturalne obejmujące:

 • budowę / rozbudowę / przebudowę (modernizację) infrastruktury lotniskowej,
 • budowę nawierzchni lotniskowych i drogowych.
Wartość realizowanych inwestycji wynosi ok. 810 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE określono na kwotę do 174,81 mln zł.
Więcej informacji o inwestycjach w porcie

2. MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE
Obecnie w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice prowadzone są inwestycje, w zakres których wchodzi:
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego terminalu pasażerskiego,
 • wyposażenie rozbudowanego terminalu pasażerskiego,
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej,
 • budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Wartość tych inwestycji wynosi 679,51 mln zł, w tym ze środków UE 263,79 mln zł.

Więcej informacji o inwestycjach w porcie

3. PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY

Obecnie w Porcie Lotniczym Gdańsk prowadzone są prace w ramach projektu pn. „Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside – kontynuacja”. Całkowity koszt projektu wynosi 52,3 mln zł, wysokość dofinansowania – 42,5 mln zł.

Więcej informacji o inwestycjach w porcie

4. MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE W PYRZOWICACH
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. realizuje inwestycje mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej. Całkowity koszt brutto realizowanych inwestycji wynosi 450,34 mln zł, w tym ze środków UE 180,3 mln zł.

Więcej informacji o inwestycjach w porcie

5. PORT LOTNICZY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WROCŁAWIUW ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w Porcie Lotniczym Wrocław zrealizowano inwestycje współfinansowane dla dwóch projektów: „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” oraz „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław Spółka Akcyjna”. Wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 417,33 mln zł, w tym ze środków UE 138,08 mln zł.
6. PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGOW Porcie Lotniczym Poznań prowadzone są inwestycje współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość tych inwestycji wynosi 364,27 mln zł, w tym ze środków UE 126,48 mln zł. Projekty obejmują:
 • rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej,
 • poprawę systemu ochrony lotniska,
 • modernizację infrastruktury lotniskowej.
Więcej informacji o inwestycjach w porcie

7. MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA
W 2013 r. w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka zakończono realizację drugiego projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIiŚ. Obecnie prowadzone są inwestycje współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji realizowanych w ramach RPO wynosi ok. 188 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE i Budżetu Państwa wynosi ok. 116 mln zł.

Więcej informacji o inwestycjach w porcie

8. PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ
W Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów trwa realizacja projektu pn. „Port lotniczy Szczecin-Goleniów. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 117,9 mln zł, wartość dofinansowania  47,5 mln zł.

Więcej informacji o inwestycjach w porcie

Lotniska wojskowe dla samorządów
Przekazywanie ze Skarbu Państwa nieruchomości lotniskowych w drodze darowizny z byłych lotnisk wojskowych do Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało zakończone w 2013 r. Uregulowane zostały również relacje własnościowe na istniejących lotniskach wojskowych. 

Więcej informacji o lotniskach wojskowych dla samorządów


źródło: MIiR