20 lutego 2014

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla portów i przewoźników lotniczych

20.02 2014 Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne, określające w jaki sposób państwa członkowskie mogą wspierać porty lotnicze i linie lotnicze w zgodzie z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Komisji, wytyczne mają na celu zapewnienie dobrych połączeń pomiędzy regionami oraz mobilności obywateli Europy oraz jednocześnie zminimalizowanie zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. 

Wytyczne są częścią strategii Komisji dotyczącej pomocy publicznej. Strategia ta ma na celu wspieranie wzrostu gospodarczego w obszarze jednolitego rynku poprzez zachęcanie do bardziej skutecznych środków pomocy oraz skupienie uwagi Komisji na przypadkach mających największy wpływ na konkurencję.

Nowe wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla portów lotniczych i przewoźników lotniczych promują wykorzystanie publicznych zasobów dla inicjatyw zorientowanych na wzrost. W tym samym czasie, ograniczają zakłócenia konkurencji, które podważają równe szanse na jednolitym rynku, w szczególności poprzez unikanie nadmiernej przepustowości i powielania nierentownych lotnisk.

Główne założenia wytycznych: 

• Pomoc publiczna dla inwestycji w infrastrukturę lotniskową jest dozwolona, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba zapewnienia transportu i wsparcie publiczne jest niezbędne dla zapewnienia dostępności regionu. Nowe wytyczne określają maksymalnie dopuszczalną intensywność pomocy w zależności od wielkości lotniska, w celu zapewnienia współistnienia inwestycji publicznych i prywatnych. Możliwości do przyznania pomocy są więc wyższe dla lotnisk mniejszej wielkości niż dla większych.

• Pomoc operacyjna dla lotnisk regionalnych (posiadających mniej niż 3 mln pasażerów rocznie) będzie dozwolona w okresie przejściowym do lat 10, pod pewnymi warunkami, aby dać czas portom lotniczym na dostosowanie się ich modelu biznesowego. Aby otrzymać pomoc operacyjną porty lotnicze muszą wypracować plan biznesowy torując drogę do pełnego pokrycia kosztów operacyjnych na końcu okresu przejściowego. Jako, że zgodnie z obecną sytuacją rynkową, porty lotnicze o rocznym ruchu pasażerskim poniżej 700 000 mogą napotykać zwiększone trudności w realizacji pokrycia pełnych kosztów w okresie przejściowym, wytyczne zawierają specjalny reżim dla tych lotnisk, o większej intensywności pomocy i ponownej oceny sytuacji po 5 latach.

• Pomoc na rozpoczęcie działalności dla linii lotniczych, w celu uruchomienia nowego połączenia lotniczego jest dozwolona pod warunkiem, że jest ograniczone w czasie. Zgodność warunków dotyczących pomocy na rozpoczęcie działalności dla linii lotniczych zostały uproszczone i dostosowane do ostatnich zmian na rynku. Oficjalne akceptacja i publikacja nowych wytycznych w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych UE jest przewidywana w marcu 2014 r.

Dla celów informacyjnych tekst nowych wytycznych jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

źródło: ULC