4 grudnia 2013

Internetowy serwis mapowy stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował internetowy serwis mapowy stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN). Dostępny on jest poprzez stronę główną Urzędu (www.ulc.gov.pl) po kliknięciu obrazka „Mapy Online” przekierowującego do podstrony przedstawiającej wszystkie udostępniane przez ULC zbiory danych przestrzennych lub tutaj.
Celem publikacji serwisu jest udostępnienie inwestorom oraz władzom samorządowym informacji związanej z ograniczeniami wysokości zabudowy dla obszarów wokół lotniczych urządzeń naziemnych. Na chwilę obecną serwis podaje jedynie zasięgi stref bez liczbowych wartości dopuszczalnej wysokości, z tego względu wszystkie inwestycje znajdujące się w powyższych strefach ochronnych powinny zostać uzgodnione z ULC. 

Praktycznym zastosowaniem tego serwisu jest przekazanie informacji (np.: inwestorom prywatnym oraz samorządom) dzięki której będzie możliwe sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji występują ograniczenia wysokości zabudowy od LUN. Mapa z przedstawionym zasięgiem stref ochronnych dla LUN dostępna jest na platformie ArcGis Online. Jest to internetowe rozwiązanie firmy ESRI Inc., umożliwiające m. in. przetwarzanie danych w chmurze, opracowywanie i udostępnianie map oraz danych geograficznych, a także współpracę z innymi użytkownikami. ArcGIS Online zawiera także zbiór map bazowych (podkładowych) oraz danych do opracowywania map i aplikacji WWW. Daje również możliwość skorzystania z konfigurowalnych szablonów i narzędzia GIS oraz API dla deweloperów. Pozwala również tworzyć mapy w aplikacji MS Excel oraz zarządzać ekipami w terenie.

Dostęp do serwisu stref ochronnych dla LUN można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową (np. korzystając ze strony internetowej ULC) bądź w wersji mobilnej na telefony i tablety oparte na systemach Android i iOS po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji ArcGIS. To drugie rozwiązanie może być szczególnie ciekawe dla użytkowników pragnących widzieć zasięgi stref bezpośrednio w terenie z uwzględnieniem aktualnej własnej pozycji GPS. Do odnalezienia serwisu w aplikacji mobilnej ArcGIS można użyć tytułu mapy: „Zasięgi stref ochronnych od LUN” bądź zdefiniowanych tagów: CAA Poland, ULC, BRA, RLUN.

Więcej informacji na temat działania i wykorzystania serwisu można uzyskać wysyłając zapytania na adres mailowy przeszkodyTrasowe@ulc.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 22 520 75 09. 

Autorzy liczą na opinie i uwagi użytkowników serwisu.
źródło: ULC