6 listopada 2013

Strefy pobierania opłat terminalowych w 2014 roku

Dnia 4 listopada 2013 r. decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdzona została strefa pobierania opłat terminalowych w Polsce, która obowiązywała będzie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Dnia 21 października 2013 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwróciła się do Prezesa Urzędu z wnioskiem o zatwierdzenie jednej strefy pobierania opłaty terminalowej w roku 2014.


Proponowana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej strefa obejmowała 13 polskich portów lotniczych, gdzie PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego. Po weryfikacji zgodności wniosku PAŻP z przepisami prawa, w zakresie opłat nawigacyjnych, w szczególności  z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w ustawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, Prezes Urzędu nie znajdując niezgodności proponowanej przez PAŻP jednej strefy pobierania opłat terminalowych z przepisami prawa, zatwierdził strefę zgodnie z wnioskiem strony w terminie wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych.

W konsekwencji wydanej decyzji od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obowiązywała będzie w Polsce taka sama strefa pobierania opłaty terminalowej jak w roku 2013. Strefa ta będzie obejmowała następujące lotniska:
 • Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA 
 • Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD
 • Lotnisko Kraków - Balice  / EPKK
 • Lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo / EPBY
 • Lotnisko Katowice - Pyrzowice / EPKT
 • Lotnisko Łódź - Lublinek / EPLL
 • Lotnisko Poznań - Ławica / EPPO
 • Lotnisko Rzeszów - Jasionka / EPRZ
 • Lotnisko Szczecin - Goleniów / EPSC
 • Lotnisko Wrocław - Strachowice / EPWR
 • Lotnisko Zielona Góra - Babimost / EPZG
 • Lotnisko Warszawa/Modlin / EPMO
 • Lotnisko Lublin/ EPLB 
źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego