Pierwsze posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

W dniu 26 listopada 2013 roku, Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej, które odbyło się w Druskiennikach na  (Litwiea). Delegacji polskiej przewodniczył Pan Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).


W posiedzeniu ze strony polskiej udział wzięli m.in. Pani Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Kachaniak, Dyrektor Departamentu Lotnictwa w MTBiGM oraz, Pan Krzysztof Kapis , Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Delegacji strony litewskiej przewodniczył Pan Arijandas Šliupas, Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy.

Podczas posiedzenia strony uzgodniły stały skład Rady Bałtyckiego FAB, powołano Zarząd Bałtyckiego FAB, jak również przyjęto program wdrożenia poszczególnych elementów inicjatywy.

Strony uzgodniły także wspólne podejście stanowisko i harmonogram opracowania planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB. Opracowanie niniejszego planu wynika z wymogów zawartych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie tworzenia jednolitej przestrzeni powietrznej.

Spotkanie Rady Bałtyckiego FAB było również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy polskim i litewskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego. W trybie roboczym, omówiono rozpoczęcie prac nad organizacją i funkcjonowaniem Komitetu Koordynacyjnego państw władz lotnictwa cywilnegonadzorujących w bałtyckim FAB-ie – Bałtic FAB NSA CC (National Supervisory Authority Coordination Committee).

Prace nad utworzeniem Bałtyckiegom FAB na szczeblu rządowym zostały rozpoczęte w roku 2010 roku przez podpisanie listu intencyjnego wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy w tej sprawie. Dokument ten powoływał stosowne struktury projektu  oraz pozwolił rozpocząć opracowanie odpowiedniej umowy. w tej sprawie.

W wyniku dwuletnich negocjacji, w dniu 17 lipca 2012 roku podpisana została Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską. W dniu 6 sierpnia 2013 roku Prezydent Bronisław  Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji w/w Umowy.

Bałtycki FAB jest jedną z dziewięciu tego typu inicjatyw w Europie. Poza polsko-litewskim blokiem przestrzeni powietrznej rozwijane są:

•    UK-Ireland FAB, 
•    Danube FAB, 
•    FAB CE, 
•    Danish-Swedish FAB, 
•    North European FAB, 
•    BLUE MED FAB, 
•    FABEC  
•    South West FAB


źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komentarze