19 listopada 2013

Konferencja “Gdansk International Air & Space Law Conference"

W dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku w Gdańsku w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Gdansk International Air & Space Law Conference – Poland on the Council of the International Civil Aviation Organization”. Gospodarzami konferencji był Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. 


Na specjalne zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego w konferencji uczestniczyli eksperci prawa lotniczego i kosmicznego oraz przedstawiciele organizacji lotniczych z całego świata, w tym m.in. Pani Nancy Graham, Dyrektor Biura Żeglugi Powietrznej ICAO, Pan Catalin Radu - Prezydent Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference, ECAC) oraz Pan Frank Brenner – Dyrektor generalny EUROCONTROL. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się ponadto przedstawiciele władz lotniczych z całego świata, którzy podczas ostatnich wyborów do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) poparli polską kandydaturę, dzięki czemu Polska w tym roku, po raz pierwszy w historii została wybrana do Rady najważniejszej lotniczej organizacji na świecie. 

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele firm branży lotniczej oraz studenci zainteresowani tematyką prawa lotniczego i kosmicznego. Konferencję otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Pan Piotr Ołowski, który podkreślił znaczenie konferencji oraz podziękował prelegentom i uczestnikom za liczny udział w tak ważnym dla polskiego prawa lotniczego i lotnictwa cywilnego wydarzeniu. Podczas otwarcia konferencji Dyrektor Biura Żeglugi Powietrznej Pani Nancy Graham pogratulowała Polsce wygranej w wyborach do Rady ICAO, przedstawiła plan prac ICAO na najbliższe trzylecie oraz wskazała długoterminowe cele Organizacji.

Konferencja podzielona była na cztery panele tematyczne. Moderatorem pierwszego panelu „Współczesne wyzwania w lotnictwie cywilnym” był Prezes ULC – Pan Piotr Ołowski. 

Podczas panelu swoją prezentację na temat odpowiedzialności przewoźników oraz klasyfikacji wypadków lotniczych i incydentów lotniczych przedstawił prof. Paul Dempsey – Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu McGill, natomiast Pan John Augustin – Pełniący obowiązki Dyrektora ds. Prawnych i Relacji Zewnętrznych ICAO przedstawił prezentację „Kodyfikacja i rozwój prawa lotniczego oraz ramowy program prac Komitetu Prawnego ICAO”. Prof. Stanisław Sołtysiński – Radca Prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak oraz członek Rady Zarządzającej UNIDROIT nakreślił zalety ratyfikacji Konwencji Kapsztadzkiej (Cape Town Convention) o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego oraz korzyści płynące z jej ratyfikacji. Pan Catalin Radu – Prezydent ECAC pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego Rumunii w swoim przemówieniu wskazał zakres prac i  sposób funkcjonowania Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego. Ponadto w panelu wzięli udział dr Nikolai Ehlers reprezentujący Ehlers & Partners, który przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące finansowania i leasingu statków powietrznych w sektorze lotniczym i kosmicznym oraz dr Jiefang Huang, Starszy Radca Prawny ICAO, który przedstawił regulacje Konwencji Tokijskiej i przypadki niezdyscyplinowanych pasażerów.

Drugi panel dotyczący praw pasażerów moderowany był przez - Panią Mię Wouters – profesor Uniwersytetu w  Gandawie.

 
Dr Peter Haanappel, emerytowany Profesor Wydziału Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu w Leiden przedstawił prawa pasażerów jako wynik umowy pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. Prof. Ludwig Weber, Starszy Radca z zakresu Zarządzania ICAO oraz profesor Uniwersytetu McGill wygłosił wykład na temat aktualnego rozwoju praw pasażerów. Pan Jean-Louis Colson – Dyrektor Departamentu Praw Pasażerów Komisji Europejskiej przedstawił proponowane zmiany w istniejących regulacjach z zakresu praw pasażerów. Pani Anca Apahidean – Menadżer na rejon Europy Wschodniej IATA przedstawiła zmiany w prawach pasażerów z punktu widzenia branży lotniczej.

Trzeci Panel poświęcony został Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Panel Moderowała Pani Nancy Graham, która przedstawiła m.in. założenia Globalnego Planu Bezpieczeństwa Lotniczego (GASP).

 
W dalszej części panelu Pan Maciej Rodak – Członek Zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wygłosił wykład z zakresu bezpieczeństwa w żegludze powietrznej. Pan Frank Brenner, Dyrektor Generalny EUROCONTROL przedstawił problematykę „kultury bezpieczeństwa”. Ostatnim z prelegentów w panelu był Pan John Vincent, Zastępca Dyrektora ds. Strategii Bezpieczeństwa EASA, który przedstawił rolę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Ostatni panel moderowany był przez dr Małgorzatę Polkowską – stałą przedstawicielkę Polski w Radzie ICAO. Panel poświęcony był zagadnieniom prawa kosmicznego – jako rozwijającej się gałęzi prawa. 

Pani dr Małgorzata Polkowska podkreśliła konieczność adaptacji tej gałęzi prawa w kontekście szybkich zmian w rozwoju technologii oraz rozpoczęcia w niedalekiej przyszłości komercyjnych lotów suborbitalnych. Pan Charles J. Lauer Wiceprezes firmy Rocketplane Global przedstawił założenia lotów suborbitalnych i ideę uruchomienia cywilnych portów kosmicznych tzw. spaceportów. Pan Peter Hulsroj, Dyrektor Europejskiego Instytutu Kosmicznego w Wiedniu nakreślił interakcję prawa kosmicznego z pozostałymi gałęziami prawa. Pani Neta Palkovitz – Radca Prawny w Innovative Solutions in Space wskazała na postępy w rozwoju prawa kosmicznego na podstawie wynoszenia w przestrzeń kosmiczną małych satelit.

Po każdym panelu uczestnicy konferencji brali udział w interesujących dyskusjach zadając pytania ekspertom. Konferencja gromadząca tak wielu wybitnych znawców prawa lotniczego i kosmicznego pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy, które z pewnością przyczynią się do wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie poruszanych tematów.

Zamykając Konferencję Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podziękował prelegentom – wybitnym ekspertom prawa lotniczego i kosmicznego, licznie zgromadzonym uczestnikom oraz partnerom i sponsorom zaangażowanym w organizację tej niezwykle owocnej konferencji, która w takim zakresie tematycznym została zorganizowana w Polsce po raz pierwszy. Ponadto wyraził pewność, iż tego rodzaju inicjatywy będą kontynuowane, a członkostwo Polski w Radzie ICAO przez najbliższe trzy lata pozwoli na jeszcze pełniejsze uczestnictwo Polski w pracach nad rozwojem międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego. Konferencja spotkała się z uznaniem zaproszonych gości i uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Uczestniczący w konferencji studenci zostali zaproszeni na wykład, który odbył się w dniu 16 listopada na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład poprowadziła Pani Nancy Graham, która przybliżyła przyszłym prawnikom zakres prac Biura Żeglugi Powietrznej, którego jest dyrektorem oraz wskazała trendy rozwoju lotnictwa cywilnego na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas konferencji:

pptAnca_Apahidean855.5 KB
pptFrank_Brenner492.5 KB
pptJ.L.Colson302 KB
pptJiefang_Huang3.83 MB
pptJohn_Vincent2.16 MB
pptLudwig_Weber866.5 KB
pptMaciej_Rodak658.5 KB
pptNancy_Graham_GASP1.3 MB
pptNancy_Graham_The_Way_Forward_for_ICAO8.7 MB
pptNeta_Palkovitz4.89 MB
pptP.P.C._Haanappel143 KB
pptPaul_Dempsey4.29 MB
pptPeter_Hulsroj1.73 MB


źródło: ULC