11 października 2013

Krzysztof Kapis prezesem PAŻP

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Krzysztof Kapis objął stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (ogłoszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lipca 2013 r.). Wcześniej, 30 lipca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak powołał Krzysztofa Kapisa na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Krzysztof Kapis Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010 - 2013 Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W 2006 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. W latach 2003 - 2006 Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Prawnych, a następnie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Członek wielu organizacji lotniczych, m.in. przedstawiciel Polski w Single Sky Committee (organie doradczym Komisji Europejskiej), członek zespołu EASA Evaluation Team, ekspert w High Level Group przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Polecamy rozmowę z Krzysztofem Kapisem, którą przeprowadziliśmy w czerwcu 2011 roku. Pan Krzysztof pełnił wtedy funkcję Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.źródło: dlapilota