20 października 2013

20 X Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

20 października kontrolerzy ruchu lotniczego na całym świecie obchodzą swoje święto: Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. W Polsce w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zatrudnionych ponad czterystu kontrolerów ruchu lotniczego. W Siłach Zbrojnych RP około trzystu.

 
Data święta nie jest przypadkowa. 20 października 1961 r., kontrolerzy ruchu lotniczego z 13 krajów utworzyli Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers).

Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest profesją stosunkowo młodą. Same początki kontroli ruchu lotniczego były niezwykle skromne. Z czasem jednak przekształciły się w wyrafinowaną i technologicznie bardzo wysoko rozwiniętą dziedzinę.

Lata trzydzieste ubiegłego wieku to początek trwającej do dziś dobrej koniunktury dla pasażerskiego ruchu lotniczego. Wtedy zaczęły powstawać linie lotnicze a podniebne podróże stawały się coraz powszechniejsze. Naturalną koleją rzeczy był wzrost ruchu lotniczego, a wraz z nim zapotrzebowanie na kontrolerów ruchu lotniczego.

W dziedzinie kontroli ruchu lotniczego od czasów jej powstania dokonano znacznego postępu. Jednak czy w związku z tym przeciętny człowiek ma świadomość specyfiki tego zawodu? Niestety nie. Święto kontrolera zostało wymyślone właśnie by przybliżyć tę profesję, zaznajomić z tym zawodem. 

źródło : PAŻP