12 września 2013

SGH: Studia Podyplomowe „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego”

Szkoła Główna Handlowa zaprasza na VIII edycję Studiów Podyplomowych „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego. Studia ruszają już w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Zapisy przyjmowane są w Katedrze Transportu SGH.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH i innych wyższych uczelni, wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej (sektora ubezpieczeniowego, polityki gospodarczej, Europarlamentu, prawa i administracji gospodarczej) i innych instytucji związanych z sektorem lotniczym.

Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach z wykorzystaniem kamery video i urządzeń multimedialnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.źródło: Katedra Transportu SGH