18 września 2013

Bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej - konferencja naukowa

6 września 2013 r. na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego  pojawiła się informacja o organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Prawa Międzynarodowego UW konferencji naukowej pt. 50 lat konwencji tokijskiej - bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2013 r. w Warszawie.