Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

System radionawigacyjny VOR

Bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej - konferencja naukowa

Bujając w obłokach - rzecz o chmurach

RPO w sprawie opóźnienień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie "Prawo lotnicze"

SGH: Studia Podyplomowe „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego”

Rozporządzeniu MTBiGW w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Deficyt kontrolerów ruchu lotniczego w USA

Rozporządzenie MTBiGM ws. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk certyfikowanych

Rozporządzenie ws. wymagań dla lotnisk użytku publicznego

Szum skrzydeł i ryk silnika – o hałasie

Rozliczanie lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych