Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2013

Nowelizacja art. 54 Ustawy Prawo Lotnicze

Zmiana w kierownictwie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej