9 lipca 2013

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - poinformowano w poniedziałek na stronie internetowej PAŻP. Resort transportu przekazał, że konkurs na szefa Agencji zostanie ponownie ogłoszony.
Konkurs został ogłoszony w połowie maja przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PAŻP. Kandydaci na prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mieli czas do 27 maja br. na składanie swoich ofert.


"W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (ogłoszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r.), Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko" - czytamy na stronie internetowej PAŻP. Jak powiedział w poniedziałek rzecznik resortu transportu Mikołaj Karpiński, konkurs na prezesa PAŻP zostanie ponownie ogłoszony.
 

Kandydaci, którzy ubiegali się o stanowisko prezesa, musieli m.in. mieć wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy - w tym co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym, znać biegle co najmniej język angielski.


Do obowiązków prezesa PAŻP, wynikających z uregulowań ustawowych, należy m.in.: zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi, opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawowanie zarządu nad majątkiem Agencji.


Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk na wniosek ministra transportu odwołał prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztofa Banaszka. Jednocześnie - na wniosek ministra Nowaka - premier powierzył pełnienie obowiązków prezesa Maciejowi Piotrowskiemu, dotychczasowemu zastępcy prezesa PAŻP.
źródło: PAP