19 czerwca 2013

Dlaczego warto czytać NOTAM-y...

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest zapoznanie się i przeanalizowanie wszystkich dostępnych informacji przed lotem, w tym oczywiście depesz NOTAM. Jest to jedna z podstawowych czynności, która na etapie planowania operacji lotniczej musi zostać skrupulatnie wykonana, tak żeby pilot wykonujący lot nie został nieprzyjemnie zaskoczony. Jednak nie jest też specjalną tajemnicą, że dla wielu powszechną praktyką jest ich powierzchowne czytanie, na co często ma wpływ ich zbyt duża ilość, a także brak czasu na szczegółową analizę.
 
Dobrym przykładem konsekwencji wynikających z braku zapoznania się z aktualnie obowiązującymi NOTAM-ami jest zdarzenie nr 99/13, z którego raport w ostatnim czasie opublikowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Dokument ten odnosi się do incydentu, który miał miejsce 26 stycznia 2013 r. na lotnisku EPMO i który został zdefiniowany jako „Lądowanie na drodze startowej zamkniętej dla ruchu lotniczego”.


W Uchwale dotyczącej zdarzenia 99/13 czytamy:
„Pilot samolotu przed startem, ze względu na nie zapoznanie się z aktualnymi informacjami zawartymi w NOTAM dotyczącymi lotniska EPMO, które według jego opinii często się zmieniały, wykonał telefon na lotnisko. Po połączeniu się z punktem informacji ogólnej lotniska został poinformowany, że lotnisko jest „...otwarte dla prywatnych małych samolotów...” oraz otrzymał telefon, jak okazało się w trakcie badania, do pracownika służby handlingowej, który poinformował go o możliwości wykorzystania pasa asfaltowego o długości 1420 po szczegółowym uzgodnieniu z DOPL. Następnie pilot wykonał telefon do DOPL w celu potwierdzania dostępności lotniska. Na podstawie zapisu rozmowy telefonicznej pomiędzy pilotem i DOPL, Komisja stwierdziła, że pilot otrzymał informację o braku możliwości lądowania na lotnisku EPMO bez zgody jego zarządu ponieważ droga startowa jest zamknięta dla ruchu lotniczego. W trakcie lotu informator FIS przekazał pilotowi, tuż przed lądowaniem, informacje otrzymaną od Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego (DOPL), że lotnisko EPMO jest zamknięte, na którą pilot nie zareagował i wylądował”.  

PKBWL wystosowała zalecenia bezpieczeństwa odnośnie zaistniałej sytuacji, zgodnie z którymi:

1) Zarządzający Portem Lotniczym EPMO powinien poinformować personel obsługi lotniska, kto i pod jakim numerem telefonu może przekazywać informacje i ewentualne zezwolenia dotyczące wykonywania operacji lotniczych;

 
2) Państwowy Organ Zarządzania Ruchem Lotniczym powinien zweryfikować proces przyjmowania złożonego przez pilota planu lotu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczynę jego zaakceptowania pomimo zamkniętej drogi startowej lotniska.


Istotne jest również, iż do zdarzenia przyczyniły się również służby ATC, które zaakceptowały plan lotu, pomimo NOTAM-u o zamknięciu drogi startowej 08/26.

Pełny raport ze zdarzenia 99/13 wraz z zaleceniami Komisji dostępny jest na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej


Zestawienie zdarzeń badanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych publikujemy także cyklicznie na portalu bezpieczeństwo.dlapilota.pl. Publikacje te w zamierzeniach mają służyć jako narzędzie szkoleniowe i mają pomóc pilotom unikać błędów popełnianych przez innych. Zapraszamy do lektury. 


źródło: dlapilota