Posty

Wyświetlanie postów z 2013

Kalendarz imprez lotniczych 2014

Rekrutacja na kurs dla kandydatów na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego w PAŻP

„Problem wprowadzania SMS w organizacjach lotniczych” – czy wszyscy chcą zdążyć?

Internetowy serwis mapowy stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN)

Nowoczesna wieża kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu już za rok

Pierwsze posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

Konferencja “Gdansk International Air & Space Law Conference"

GATE ONE - Strategiczne porozumienie pomiędzy instytucjami służby żeglugi powietrznej Europy Środkowej i Wschodniej

Eksperci prawa lotniczego i kosmicznego na międzynarodowej konferencji w Gdańsku

Strefy pobierania opłat terminalowych w 2014 roku

20 X Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

Kolizje z ptakami i co z tym zrobić?

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Krzysztof Kapis prezesem PAŻP

V Noc w Instytucie Lotnictwa

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad działania telekomunikacji lotniczej

Prezes ULC szefem CERG

Polska w Radzie ICAO

System radionawigacyjny VOR

Bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej - konferencja naukowa

Bujając w obłokach - rzecz o chmurach

RPO w sprawie opóźnienień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie "Prawo lotnicze"

SGH: Studia Podyplomowe „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego”

Rozporządzeniu MTBiGW w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Deficyt kontrolerów ruchu lotniczego w USA

Rozporządzenie MTBiGM ws. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk certyfikowanych

Rozporządzenie ws. wymagań dla lotnisk użytku publicznego

Szum skrzydeł i ryk silnika – o hałasie

Rozliczanie lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych

Nowelizacja art. 54 Ustawy Prawo Lotnicze

Zmiana w kierownictwie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zasady działania telekomunikacji lotniczej

Konkurs na Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Rozporządzenie MTBiGM ws. wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego (...)

Rola i zadania państwowej lotniczej władzy nadzorującej (NSA)

Przekształcenie lotnisk użytku wyłącznego w lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji

PAŻP dla lubelskiego lotniska

Dlaczego warto czytać NOTAM-y...

Władza lotnicza lotnictwa państwowego

Służba informacji lotniczej

Międzynarodowy satelitarny system poszukiwania i ratownictwa COSPAS - SARSAT

Konkurs na Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Kontroler ruchu lotniczego - praca dla Ciebie

Rozporządzenie w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Banaszek w rozmowie z Anną Jakubczyk

Spotkanie szefów władz lotniczych

CERG a sprawa polska

Formalne konsultacje społeczne z PAŻP