21 listopada 2012

Spotkanie PAŻP z użytkownikami przestrzeni powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej, które odbędzie się w dniu 26 listopada o godzinie 08:30 w siedzibie PAŻP.W ślad za wysłanym wcześniej pisemnym zaproszeniem do organizacji lotniczych i instytucji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizując swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w żegludze powietrznej oraz odpowiednich rozwiązań w zakresie przestrzeni powietrznej spełniających (i godzących) wymagania różnych użytkowników przestrzeni powietrznej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni, które odbędzie się w dniu 26 listopada o godzinie 08:30 w siedzibie PAŻP.
 
Koniec roku 2012 to doskonała okazja by omówić to co zostało zrealizowane w tym szczególnym roku i wspólnie zastanowić się jak w wykorzystać uzyskane doświadczenia w przyszłości.

Na spotkaniu zamierzamy przedstawić plany na najbliższą przyszłość, szykowane publikacje i projekty. Chcielibyśmy również zasięgnąć Państwa opinii we wspomnianych sprawach. Planowany zakres spotkania ma charakter otwarty i chętnie dołączymy do niej zgłoszone przez Państwa tematy i przygotowane przez Państwa opracowania zagadnień, które mogłyby zainteresować zebranych.

Na spotkaniu chcielibyśmy też uzgodnić plan spotkań w roku 2013 co pozwoli wszystkim zainteresowanym na wcześniejsze zaplanowanie tych terminów i przygotowanie tematów oraz materiałów.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i konieczność wystawienia przepustek - prosimy o przesłanie na adres j.kolakowski@pansa.pl nazwisk uczestników z Państwa strony.

Projekt Agendy spotkania w załączeniu

źródło : PAŻP