10 listopada 2012

SESAR JU - loty próbne

Zespoły firm Airbus i EADS, zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym wezmą udział w siedmiu zintegrowanych lotach próbnych SESAR JU. Pozwolą one opracować działania w kierunku redukcji emisji CO2 i optymalizacji przepustowości przestrzeni powietrznej nad Północnym Atlantykiem i kontynentem europejskim.


Airbus i jego spółki zależne, zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym (ATM) – Airbus ProSky, Quovadis i Metron Aviation – wraz z firmą Cassidian, stanowiącą część EADS, wybrane zostały do uczestnictwa w zbliżających się zintegrowanych lotach próbnych, w ramach programu SESAR Joint Undertaking (SESAR JU). Program SESAR JU obejmuje współpracę w kluczowych miejscach regionu Północnego Atlantyku i kontynentu europejskiego.

Program siedmiu zintegrowanych lotów próbnych, w których udział wezmą zespoły Airbus/EADS, rozpocznie się na początku 2013 roku i zakończy się do końca roku 2014. Stanowi on część rozpoczętych już „Zintegrowanych lotów próbnych w ramach Atlantyckiej Inicjatywy w dziedzinie Interoperacyjności na rzecz Ograniczenia Emisji (AIRE III)” prowadzonych przez SESAR JU.
  AIRE jest wspólnym programem Komisji Europejskiej i amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), zmierzającym do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i szybszego przyjmowania najlepszych praktyk ATM, oraz wydajniejszego wykorzystania dostępnej dziś technologii lotniczej.

Zadaniem zintegrowanych lotów próbnych będzie weryfikacja technologii i procedur umożliwiających zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ATM, które będą mogły zostać zastosowane natychmiast, a także umożliwienie zainteresowanym stronom czerpania bezpośrednich korzyści z tej inicjatywy.


"Cieszymy się, że Airbus, EADS i nasze spółki zależne zajmujące się zarządzaniem ruchem lotniczym, mogą wesprzeć współpracę pomiędzy liniami lotniczymi, lotniskami i agencjami żeglugi lotniczej w zakresie zbliżających się lotów próbnych organizowanych przez SESAR JU " – skomentował Eric Stefanello, dyrektor generalny Airbus ProSky.


"Dzięki zbiorczemu doświadczeniu naszych zespołów w dziedzinie transportu lotniczego i zarządzania ruchem lotniczym testy te pomogą nie tylko utorować drogę dalszej redukcji emisji, ale także zoptymalizować przepustowość i zapotrzebowanie na transport lotniczy w przestrzeni powietrznej regionu Północnego Atlantyku i kontynentu europejskiego" - dodaje Eric Stefanello.


źródło: Airbus