13 listopada 2012

SANDRA pomoże kontrolerom ruchu lotniczego

Rewolucyjna komunikacja lotnicza może przełożyć się na znaczące udoskonalenia w przestrzeni powietrznej Europy. Wykorzystanie najnowszej, innowacyjnej technologii w transporcie lotniczym pozwoli na wprowadzenie radyklanych zmian poprzez obniżenie dodatkowych kosztów generowanych przez rozdrobnienie przestrzeni powietrznej, których wysokość szacuje się na 5 mld EUR rocznie. 


Bieżące systemy nie są w stanie przetwarzać informacji o lotach i dostarczać ich w czasie rzeczywistym w europejskiej przestrzeni powietrznej. Procesy i procedury nie zapewniają elastyczności, która jest potrzebna do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania, a nowe wymogi bezpieczeństwa wpływają na zdolność skutecznego przewożenia ludzi i towarów. Narzędzia usprawniające transport lotniczy już dotarły do granic swoich możliwości. Dla przykładu Stany Zjednoczone kontrolują taką samą przestrzeń powietrzną, co Europa, z większym natężeniem ruchu, ale po kosztach niższych niemal o połowę.

Wyeliminowanie tych problemów to jedyny cel nowego łącza danych SANDRA (Ciągłe sieciowanie aeronautyczne poprzez integracje łącz danych, urządzeń radiowych i anten) - nowego połączenia między ATM (ang. Airborne Thematic Mapper) a systemami naziemnymi. Współfinansowana przez Komisję Europejską, z budżetu Siódmego Programu Ramowego na rzecz badań naukowych (7PR), nowatorska technologia, wspomoże obsługę ruchu lotniczego, który do 2025 r. ma się co najmniej podwoić.

W nowym systemie samolot będzie wyposażony w wiele łącz danych i łącz głosowych aktywnych jednocześnie. Łącza dostępne będą na bazie lokalizacji geograficznej i konkretnego podzbioru pokładowych systemów komunikacji, które mogą się różnić w poszczególnych samolotach. W czasie typowego lotu na około świata, samolot może wykorzystywać kilka łączy zapewnianych przez różnych dostawców, aby realizować szeroki zakres usług.

Podróżni również odniosą korzyści dzięki obniżonym kosztom, mniejszym opóźnieniom oraz poprawie sprawności, przepustowości i bezpieczeństwa transportu lotniczego. Rośnie zapotrzebowanie na mobilny dostęp do sieci szerokopasmowych na pokładzie. W odpowiedzi na ten popyt, kilka linii lotniczych ocenia dostępną technologię, która może urzeczywistnić mobilny dostęp na pokładzie.

Lotnictwo to sektor, który wnosi zasadniczy wkład w unijną gospodarkę i zatrudnienie, zapewniając 5,1 mln miejsc pracy i generując 365 mld EUR, tj. 2,4% europejskiego produktu krajowego brutto (PKB). W perspektywie długoterminowej, do roku 2030, globalny transport lotniczy ma się rozwijać na poziomie około 5% rocznie. Wraz z intensyfikacją ruchu rosną obawy o bezpieczeństwo, dlatego też głównym celem unijnej polityki lotniczej jest zadbanie o to, by Europa była najbezpieczniejszą przestrzenią powietrzną na świecie.

Zintegrowane łącze SANDRA stworzy zrównoważony serwis gotowy do komercyjnego wykorzystania przez europejskie linie lotnicze. To z kolei zagwarantuje usługi dostępne dla wszystkich pasażerów i usługodawców, z wykorzystaniem technologii opracowanej przez europejskich producentów.

Stoisko prób i testy łącza SANDRA podczas lotu zaplanowano na maj 2013 r. na lotniskach w Oberpfaffenhofen w Niemczech i w Tuluzie, Francja.

źródło: rynekinfrastruktury.pl