20 października 2012

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

Jak co roku, 20 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. W Polsce jest ich około 400 zatrudnionych przez Polską Agencję Ruchu Lotniczego i ponad 200 zatrudnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ci drudzy obchodzą swoje święto w dniu 1 czerwca , który został ustanowiony Dniem Wojskowej Służby Ruchu Lotniczego. Może w niedługim czasie 20 października będzie wspólnym świętem.

 

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego został ustanowiony przez Federację Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego w dowód uznania tej profesji i jej wkładu w rozwój transportu lotniczego. Z okazji tego święta Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek chce podziękować wszystkim kontrolerom za ich ciężką pracę oraz cieszy się z owocnej współpracy.

Koleżanki i Koledzy, Kontrolerzy Ruchu Lotniczego,

Wasza praca 24/7 wiąże się z planowaniem, przewidywaniem, a jeśli to konieczne „de konfliktowaniem” lecących w polskiej przestrzeni powietrznej nawet 2 500 samolotów na dobę. Rok 2012 przejdzie do historii polskiej kontroli ruchu lotniczego, a także wszystkich służb technicznych i wsparcia jako rok zakończonych sukcesem przygotowań oraz doskonałej obsługi ruchu lotniczego związanego z EURO 2012TM.

Ponad 16 000 operacji w najbardziej obciążonym tygodniu tego roku, w tym ok. 7 500 operacji obsłużonych bezpiecznie i bez dużych opóźnień na polskich lotniskach w tygodniu numer 24 to dowód Waszego profesjonalizmu i zaangażowania w realizację zadań PAŻP.

Po raz kolejny mam ten szczególny przywilej, by z okazji Waszego święta Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego życzyć Wam wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju zawodowego i stałego uczestnictwa w budowie bezpiecznego i sprawnego systemu ATM w Polsce.

O tym, jak dobrze postrzegana jest Wasza praca, a dzięki niej również wyniki PAŻP, świadczy najlepiej ocena wystawiona przez partnerów z Brukseli, zawarta w artykule Jonathana Wall zatytułowanym “Beautiful people serving the beautiful game”.

„Wielkość twojej gry nie zależy od tego jak duży jesteś. Po raz pierwszy zespoły ekspertów ACC, specjalistów od zarządzania ruchem lotniczym przybyły z różnych stron po to by wymieniając się swoją wiedzą i bogatymi umiejętnościami, sprostać wyzwaniu. Ogromny entuzjazm występujący po obu eksperckich stronach był zaraźliwy – udzielał się wszystkim. Ich wkład w powodzenie turnieju Euro 2012 jest bezsprzeczny. Oni dodali nowych treści wartościom które popularyzował piłkarski turniej: duch zespołu, wsparcie, szacunek, wydajność i ... radość!

Warto jest z Wami pracować po to, by wspólnie rozwiązywać problemy ATM/CNS oraz osiągać takie wyniki i uzyskiwać takie oceny!

Dziękuję za tę możliwość współpracy, która trwa już ponad cztery lata z racji kierowania PAŻP oraz za wszystkie z 20 lat moich zawodowych kontaktów z Wami.

Krzysztof Banaszek,
Prezes PAŻP***

20 października ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie obchodzi Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. 51 lat temu, 20 października 1961 r., kontrolerzy ruchu lotniczego z 13 krajów stworzyli Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers). Obecnie do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego należy 138 organizacji krajowych zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie. Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest profesją stosunkowo młodą. Same początki kontroli ruchu lotniczego były niezwykle skromne. Z czasem jednak przekształciły się w wyrafinowaną i technologicznie bardzo wysoko rozwiniętą dziedzinę.

Odkąd w roku 1927 Charles Augustus Lindbergh wykonał historyczny przelot nad Atlantykiem, rozpoczął się „boom” na loty. Zaczęły powstawać linie lotnicze a podniebne podróże stawały się coraz powszechniejsze. Naturalną koleją rzeczy był wzrost ruchu lotniczego, a wraz z nim zapotrzebowanie na kontrolerów ruchu lotniczego. W dziedzinie kontroli ruchu lotniczego od czasów jej powstania dokonano prawdziwego kroku milowego. Jednak czy w związku z tym przeciętny człowiek ma świadomość specyfiki tego zawodu? Niestety, pomimo ogromnej wagi świadczonych przez nich usług Święto kontrolera zostało wymyślone właśnie m.in. by przybliżyć ludziom tą profesję, zaznajomić z tym zawodem.

źródło: PAŻP