4 września 2012

Konferencja lotnicza w Warszawie

Urząd Lotnictwa Cywilnego przy współpracy z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) organizuje, w hotelu Hilton w Warszawie, w dniach 5-6 września br., konferencję poświęconą aktualnym problemom lotnictwa cywilnego. Spotkanie gromadzi wielu ekspertów technicznych oraz prawnych m.in. z wielu państw (m.in. USA, Kanada, Chiny, Korea, Niemcy, Czechy), ICAO, Komisji Europejskiej, EASA a także naukowców i przedstawicieli branży lotniczej.Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat najistotniejszych wyzwań przed którymi stoi lotnictwo cywilne. Spotkanie stanowi jedno z działań promocyjnych mających na celu zwiększenie szans Polski w wyborach do Rady ICAO.

Konferencja stawia sobie za cel omówienie kwestii związanych z:
 
1. bezzałogowymi statkami powietrznymi,
2. tematyką ochrony lotnictwa cywilnego, w tym kwestiami radzenia sobie z uciążliwymi pasażerami,
3. a także problemami związanymi z tworzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym.

Dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych oraz ich coraz powszechniejsze wykorzystywanie w lotnictwie cywilnym sprawia, że koniecznym staje się uregulowanie ich statusu prawnego oraz określenie zasad ich użytkowania. Dyskusja w czasie konferencji koncentrować się będzie na najnowszych trendach i kierunkach rozwoju omawianej grupy statków powietrznych.


Wśród obszarów tematycznych konferencji nie zabraknie odniesienia się do zagadnień o znaczeniu priorytetowym, tj. z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. W toku spotkania szczególny nacisk położony zostanie na regulacje prawne oraz praktykę radzenia sobie z tzw. uciążliwymi pasażerami.


Spotkanie będzie też okazją do skonfrontowania różnych pomysłów związanych z opracowywaniem kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (Safety Management System). Omawiany system ma szczególne znaczenie, ponieważ jego celem nadrzędnym jest zapobieganie i próba zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków i incydentów lotniczych oraz szkód dla środowiska i mienia. SMS jest strategiczną odpowiedzią na ryzyka występujące na wszystkich poziomach organizacji lotnictwa – przedsiębiorców krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.


Konferencja ma charakter międzynarodowy i stanowić będzie doskonałe forum do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat lotnictwa cywilnego pomiędzy prawnymi oraz technicznymi ekspertami z różnych krajów i organizacji międzynarodowych.


Oficjalna strona konferencji: 
airlawconference.pl

Wstęp na konferencję jest wolny. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa.

 
źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego