28 sierpnia 2012

Święto Lotnictwa Polskiego

Święto Lotnictwa jest obchodzone 28 sierpnia na pamiątkę zwycięstwa pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, lecących RWD-6, podczas berlińskich Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (Challenge International des Avions de Tourisme). Święto to zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej z 1993 roku, jako wspólne święto lotnictwa wojskowego, cywilnego oraz przemysłu lotniczego.


PAŻP składa wszystkim lotnikom, obsłudze naziemnej oraz pracownikom przemysłu lotniczego i całej branży lotniczej, a także ich bliskim najlepsze życzenia i podziękowania za konstruktywną i merytoryczną współpracę. W szczególności dziękuję lotnikom cywilnym i wojskowym, a także pracownikom portów lotniczych za efektywną współpracę w ciągu ostatnich 12 miesięcy i życzę 100% lotniczego szczęścia i bezpiecznych lotów. PAŻP, jako członek lotniczej rodziny, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie uczestniczy w obchodach Święta Lotnictwa Polskiego, które w tym roku poprzedzone jest przez VI Światowy Zjazd Lotników Polskich.

Pozostając z poważaniem,
Krzysztof Banaszek
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

***

Z okazji Święta Lotnictwa Polskiego dziękuję wszystkim lotnikom wojskowym i cywilnym, także tym pracującym w instytucjach naukowo-badawczych, w szkolnictwie i przemyśle, za wysiłek wkładany w codzienną, rzetelną służbę i pracę. Dziękuję tym w służbie czynnej, jak i emerytowanym, a zwłaszcza weteranom i kombatantom. Jestem pewien, że nasi poprzednicy, Żwirko, Wigura, Skarżyński i inni bohaterowie polskich skrzydeł, widząc efekty naszych starań, byliby z nas tak samo dumni, jak my szczycimy się ich dokonaniami. Życzę Wam wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji z osiągnięć służbowych i spełniania się marzeń.

gen. broni pil. Lech Majewski
Dowódca Sił Powietrznych

***

Dziś po raz 80 rozpoczynamy obchody Święta Lotnictwa, ustanowionego na cześć zwycięstwa polskiej załogi – Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932 w Berlinie.

Aeroklub Polski jako organizacja społeczna, spadkobierca pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Dlatego też oprócz rozwijania rywalizacji sportowej, staramy się w duchu przyjaźni i współdziałania pielęgnować długowieczne tradycje i nie zapominać o historycznych wydarzeniach, które wykreowały nasze lotnicze zamiłowanie.

Dlatego też pragniemy celebrować obchody Święta Lotnictwa, mające na celu uświetnienie osiągnięć polskiego lotnictwa, mistrzów międzynarodowych zawodów lotniczych, a także ofiar lotników polskich, którzy niejednokrotnie ponieśli śmierć podczas bitew powietrznych w obronie Ojczyzny.

W imieniu Zarządu i pracowników Aeroklubu Polskiego życzy udanych obchodów Święta Lotnictwa Polskiego, które łączy lotnictwo cywilne, wojskowe oraz przemysł lotniczy. Jednocześnie chylimy czoło przed wszystkimi zasłużonymi, którzy wpisali się w historię lotnictwa i otworzyli nam drogę do wolnego i światowego latania.

Aeroklub Polski

Dziś obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (Challenge International des Avions de Tourisme) w Berlinie. Główne uroczystości, wzorem lat ubiegłych, odbyły się w Warszawie pod pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945. Wieńce i wiązanki kwiatów złożą przedstawiciele władz państwowych, środowisk lotniczych i kombatanckich, w tym przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Święto Lotnictwa jest obchodzone 28 sierpnia na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.

Z racji dzisiejszego święta wszystkim związanym z lotnictwem oraz jego sympatykom Kierownictwo i pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego pragną przekazać podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę na rzecz polskiego lotnictwa, ufamy, że zechcą Państwo w dalszym ciągu wspierać Urząd i nasze starania przyczynią się do dalszego rozwoju tej ważnej dziedziny transportu.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

źródło : AP, DSP, PAŻP, ULC