13 sierpnia 2012

Grecka recepta na redukcję opóźnień w ruchu lotniczym

W 2012 roku lotniska generowały około 37 procent wszystkich opóźnień w ruchu lotniczym. W ubiegłym roku udało się zredukować opróżnienia o 6,6 mln minut czyli o 19 procent. Eurocontrol podaje na swojej stronie dwa przykłady owocnej współpracy lotnisk i instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, która dzięki m.in. dobremu zarządzaniu pojemnościami doprowadziła do poprawy punktualności w ruchu lotniczym.


Greckie lotniska, stanowiące 19 wakacyjnych celów podróży, od lat generowały ogromne opóźnienia. W okresie od 30 kwietnia do 31 lipca 2012 r., opóźnienia w lotach na greckie lotniska zostały zmniejszone o 75 procent, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, kiedy w greckiej przestrzeni powietrznej obsługiwano podobną liczbę operacji lotniczych.

Ten sukces udało się osiągnąć dzięki lepszemu dostosowaniu lotniskowych slotów i danych z planów lotów. Grecka recepta na redukcję opóźnień polega na usprawnieniu procesu planowania przed-taktycznego i taktycznego, polegającym na upewnieniu się o dostępnej pojemności lotniska przed przyznaniem slotu przewoźnikowi lotniczemu.

Nowy sposób pracy, zanim został wdrożony do pracy operacyjnej w dniu 10 lipca 2012 r., był przez dwa miesiące testowany.

źródło:
http://www.eurocontrol.int/articles/how-airports-benefit-network-integration
http://www.eurocontrol.int/news/putting-airports-loop