9 lipca 2012

Dołącz do nas i pracuj z pasją - kontroler ruchu lotniczego

KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO to osoba odpowiedzialna, stanowczo podejmująca decyzje, odporna na stres, zdolna do przyjmowania w krótkim czasie wielu "jednostek informacji", odpowiadająca za zapewnianie bezpiecznej odległości pomiędzy statkami powietrznymi i usprawnianie przepływu ruchu lotniczego. Przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego kształci Ośrodek Szkolenia Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 
Nabory na kurs dla kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej organizowane są cyklicznie dwa razy do roku. PAŻP oferuje intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu, pracę w organach zarządzania ruchem lotniczym w jednej z następujących miejscowości: WARSZAWA, MODLIN, SZCZECIN, BYDGOSZCZ, POZNAŃ, ŁÓDŹ, RZESZÓW, KRAKÓW, GDAŃSK, KATOWICE, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA.
 
 źródło : PAŻP