22 lipca 2012

Czas na realizację projektu Single European Sky (SES)

Zgodnie z przyjętą przez członków Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (MEP) rezolucją, kontrola ruchu lotniczego w Europie wymaga natychmiastowej modernizacji w celu zmniejszenia natężenia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa, skrócenia czasu lotów, zmniejszenia opóźnień, tworzenia nowych miejsc pracy oraz redukcji emisji CO2.


Komisja Europejska w niewiążącej rezolucji wzywa do wywarcia presji na unijne państwa członkowskie do wypełniania podjętych zobowiązań odnośnie wdrożenia projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) oraz ewentualnego nakładania sankcji za niewdrażanie projektu.

W opinii Jacqueline Foster z brytyjskiej Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), po wyrażeniu zgody na realizację projektu SES ponad 10 lat temu, dalsze opóźnianie projektu jest nie do przyjęcia.

Państwa członkowskie UE podjęły zobowiązanie o połączeniu do 4 grudnia br. krajowych przestrzeni powietrznych i powołaniu dziewięciu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB), z których do tej pory wprowadzono tylko dwa, brytyjsko-irlandzki oraz duńsko-szwedzki. Parlamentarzyści europejscy wzywają Komisję do przyśpieszenia wdrożenia SES, wprowadzenia nowych przepisów, w tym ewentualnych sankcji i oraz w miarę potrzeby unijnego dofinansowania.Według oszacowań Komisji, wdrożenie projektu Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) przyczyni się bezpośrednio i pośrednio do utworzenia 328 tysięcy miejsc pracy oraz pośrednio, oraz zmniejszenia o 50 mln ton emisji CO2. Rezolucja została przyjęta 37 głosami, przy jednym wstrzymującym się.


(PRTL.pl)