19 czerwca 2012

W stronę mniejszej ilości zanieczyszczeń powietrza w lotnictwie

Firma Airbus i linie Air Canada wykonały pierwszy międzynarodowy „Perfekcyjny lot” nad obszarem Ameryki Północnej, mający na celu redukcję emisji CO2 o 40% w porównaniu z tradycyjnym lotem. Prawie 5-godzinny lot z Toronto do Mexico City odbył się najnowocześniejszym samolotem Airbus A319, napędzanym ekologicznym, alternatywnym paliwem, z wykorzystaniem zmodyfikowanych procedur zarządzania ruchem lotniczym (Air Traffic Management) oraz najlepszych praktyk operacyjnych.

Wszystkie cztery cechy „perfekcyjnego lotu” stanowią filary strategii wdrażanej przez branżę lotniczą i zmierząjącej do obniżenia emisji dwutlenku węgla spowodowanej transportem lotniczym.Lot linii Air Canada o numerze AC991 był drugim z serii czterech lotów z wykorzystaniem biopaliw i gościł na pokładzie sekretarza generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Raymonda Benjamina, udającego się na Konferencję Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20).

Lot odbył się z wykorzystaniem najlepszych istniejących praktyk operacyjnych i ekologicznych. Tak zwany „Perfekcyjny Lot” wyróżniał się:

• Wykorzystaniem najbardziej przyjaznego środowisku i wydajnego ekologicznie samolotu w swoim segmencie rynkowym;
• Użyciem ekologicznej mieszanki biopaliw (50/50%) przygotowanej ze zużytego oleju jadalnego, dostarczonej przez firmę SkyNRG;
• Zoptymalizowaną trasą i wysokością lotu. Dzięki porozumieniu z właściwymi organami zarządzania ruchem lotniczym (ATM), Airbus A319 leciał najbardziej bezpośrednią trasą, z użyciem najbardziej efektywnego pionowego profilu lotu i z wykorzystaniem płynnego podejścia do lądowania (Continuous Descent Approach) w Mexico City, a wszystko po to by oszczędzić zużycie paliwa i zmniejszyć emisję hałasu;
• Połączeniem kilku ekologicznych procedur operacyjnych, takich jak kołowanie na jednym silniku, czyszczenie samolotu z zewnątrz dla poprawy aerodynamiki, lekkie wyposażenie kabiny i idealnie dopasowany plan lotu.
 

Lot Air Canada dowodzi, że branża lotnicza jest w stanie zredukować emisje i wykonać znacznie więcej „Perfekcyjnych Lotów” – stwierdził Fabrice Brégier, prezes firmy Airbus. – Aby rozwiązania te zaczęły być wykorzystywane na skalę masową, potrzebna jest wola gremiów politycznych, by stworzyć zachęty dla większego wykorzystania ekologicznych biopaliw i przyspieszenia modernizacji systemu kontroli ruchu powietrznego. Potrzebujemy jasnego sygnału od rządów i wszystkich podmiotów branży lotniczej, by wyjść poza dzisiejsze ograniczenia.

Air Canada przyjmuje pełną odpowiedzialność za redukcję szkodliwego wpływu transportu lotniczego na środowisko, a nasz pierwszy lot z użyciem biopaliw wyraźnie pokazuje nasze zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska. Od roku 1990 nasze linie obniżyły zużycie paliwa o 30 procent. Jesteśmy zdecydowani, by kontynuować ten proces przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków, takich, jak te użyte w najbardziej ekologicznym w naszej historii locie Airbusa A319 na trasie Toronto-Mexico City – mówi Duncan Dee, wiceprezes i dyrektor operacyjny linii Air Canada.


Jako lider w produkcji samolotów, firma Airbus nie ustaje w wysiłkach poszukiwania „Perfekcyjnego lotu” i jest przekonana, że zastosowanie „Perfekcyjnego lotu” na szerszą skalę już dzisiaj może przyczynić się do zmniejszania do minimum wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne.
Ponad 90 procent inwestycji badawczych i technologicznych firmy Airbus realizowanych jest z myślą o środowisku naturalnym. Firma Airbus w pełni angażuje się w osiągnięcie wyznaczonych przez branżę celów, tj. zatrzymanie do 2020 roku szkodliwych emsji CO2 i obniżanie zużycia paliwa o 1,5% rocznie.

* * *


Informacje dodatkowe:


• „Perfekcyjny lot” nie jest zwykłym lotem z wykorzystaniem biopaliwa. Odbywa się on z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie praktyk w zakresie ek-wydajności. Użycie biopaliwa jest jednym z elementów „Perfekcyjnego lotu”

• Inny „Perfekcyjny lot” wykonały linie Air France we współpracy z Airbusem 13 października 2011 r.
• Transport lotniczy generuje 2% wszystkich szkodliwych emisji CO2 wywołanych działalnością człowieka;
• Transport lotniczy ma 3,5% udział w globalnym PKB
• W ciągu ostatnich 50 lat branża lotnicza zredukowała zużycie paliwa o 50% a emisje CO2 o 70%
• ATM – Air Traffic Management – wszystkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu lotniczym; ATM zapewnia ponadto najbardziej ekonomiczne i ekologiczne trasy lotu. ATM wywodzi się z ATC (Air Traffic Control) – usługi polegającej na utrzymaniu samolotu w bezpiecznej odległości od innych obiektów na ziemi i w powietrzu.

źródło: dlapilota.pl