20 czerwca 2012

Ruch lotniczy w Polsce podczas fazy grupowej EURO 2012

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała informacje na temat zanotowanego ruchu lotniczego w trakcie fazy grupowej EURO 2012 (okres: 8-19 czerwca) i w dniach bezpośrednio poprzedzających turniej piłkarski a "Rynek Infrastruktury" policzył operacje lotnicze, a także odniósł się do ruchu GA na lotniskach w Warszawie Babicach i Modlinie.


 
Lotnisko Chopina podczas fazy grupowej turnieju przeprowadziło w sumie 5 581 operacji lotniczych (startów i lądowań). Liczba operacji związanych wyłącznie z obsługą lotniczą Euro 2012 wynosiła 843, co stanowi nieco ponad 15 proc. wszystkich operacji. Warszawskie lotnisko świetnie radziło sobie z obsługą ruchu pasażerskiego, również tego związanego z obsługą prywatnych samolotów, co wpłynęło na fakt, że w Modlinie nie lądowały w tym czasie samoloty związane z mistrzostwami, choć port był na taką ewentualność przygotowany.

„Rynek Infrastruktury” dowiedział się również, jak w tym czasie wyglądał ruch lotniczy na warszawskich Babicach. Ponieważ nie jest to lotnisko komunikacyjne obsługujące ruch pasażerski, nie było ono brane przez organizatorów Mistrzostw Europy jako lotnisko zabezpieczające przylot kibiców. W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 odnotowaliśmy na lotnisku wzrost ilości operacji związanych z zabezpieczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzonych w Warszawie meczy piłkarskich. O około 160 proc. wzrosła ilość operacji lotniczych lotnictwa wojskowego oraz policyjnego – poinformował „Rynek Infrastruktury” dyrektor Centrum Usług Logistycznych Andrzej Lipiński.

- Jednak w związku z ograniczeniami w przestrzeni powietrznej wokół Warszawy wprowadzonej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz ograniczeń lotów szkolnych wprowadzonych przez zarządzającego lotniskiem ilość lotów lotnictwa cywilnego zmalała o około 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed mistrzostw – dodał dyrektor.

Łącznie na lotniskach w miastach gospodarczych i Krakowie podczas fazy grupowej przeprowadzono 11 520 operacji lotniczych. Liczba operacji związanych wyłącznie z obsługą lotniczą Euro 2012 wyniosła 2 322, co stanowi 20 procent wszystkich operacji na lotniskach.

Na lotnisku w Gdańsku przeprowadzono łącznie 1.858 operacji (420 operacji Euro), 1.340 we Wrocławiu (483 Euro), w Poznaniu 1.201 (339 Euro) a w Krakowie 1.540 (237 Euro).
  
Największy przyrost liczby operacji lotniczych w miastach-gospodarzach EURO2012 w okresie fazy grupowej turnieju miał miejsce na lotnisku w Gdańsku i wyniósł ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mniejszą dynamikę wzrostu zanotowano na lotniskach w Poznaniu (ponad 60%), Wrocławiu (blisko 50%) i Warszawie (ponad 17 %) w porównaniu do tego samego okresu 2011 roku.

Po zakończeniu fazy grupowej EURO 2012 można powiedzieć, że zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura lotnisk w miastach-gospodarzach oraz reorganizacja polskiej przestrzeni powietrznej zwiększyły możliwości operacyjne lotnisk w stopniu wystarczającym do płynnej i efektywnej obsługi znacznie zwiększonego ruchu lotniczego. Na żadnym z lotnisk nie zostały przekroczone zakładane przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP zarówno dzięki wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia i rozwiązań organizacyjnych.

Dane w pliku PDF przedstawiają liczbę operacji (startów i lądowań) lotniczych obsłużonych w poszczególnych dniach.

Dane przedstawione zostały w porównaniu do tych samych dni 2011 roku. W przedstawionych statystykach ujęty został ruch IFR (opracowanie PAŻP na podstawie danych EUROCONTROL).

źródło: rynek infrastruktury i PAŻP