12 czerwca 2012

Port Lotniczy LUBLIN - rekrutacja na pięć nowych stanowisk

Rozpoczęto rekrutację na pięć nowych stanowisk w Porcie Lotniczym LUBLIN. Poszukiwani są kolejni kandydaci na stanowiska: Pracownik Obsługi Płytowej, Specjalista Obsługi Naziemnej, Agent ds. Obsługi Pasażerskiej, Pracownik Sortowni Bagażu, Pracownik Działu Dystrybucji Paliw. W sumie, na tych stanowiskach zatrudnionych zostanie 30 osób. Nabór potrwa do 25 czerwca.


Pracownicy będą zajmować się obsługą naziemną statków powietrznych wykonujących operacje przylotu i odlotu na płycie lotniska, wykonywać lub nadzorować operacje załadunku i wyładunku bagażu, obsługiwać maszyny i urządzenia służące do wykonywania obsługi naziemnej statków powietrznych, zajmować się będą obsługą odpraw biletowo-bagażowych pasażerów oraz obsługą pasażera w biurze bagażu zaginionego, inni odpowiedzialni będą za sortowanie bagażu, załadunek i wyładunek bagażu z pokładu statków powietrznych, obsługiwać będą maszyny i urządzenia służące do  transferu bagażu pomiędzy sortownią a statkiem powietrznym, kolejni zajmą się dystrybucją paliw lotniczych, tankowaniem statków powietrznych, obsługą sprzętu i wyposażenia bazy paliw. Praca na tych stanowiskach prowadzona będzie w systemie zmianowym.
 
--
Opis stanowisk, wymagania konieczne i dodatkowe oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin:
http://www.airport.lublin.pl/rekrutacja/
 
Nabór do pracy w Porcie Lotniczym Lublin prowadzony jest wyłącznie przez Internet. Wszystkie osoby, które wcześniej złożyły swoje podania, cv, życiorysy itp. osobiście czy przesłały pocztą lub e-mailem -  jeżeli nadal są zainteresowane pracą na lotnisku - proszone są o aplikowanie na konkretne stanowisko pracy i wypełnienie formularza przez Internet.
 
 --
W poprzednim postępowaniu wpłynęło kilkaset zgłoszeń:
 
Koordynator Naziemnego Ruchu Lotniczego Follow-Me – 148 zgłoszeń
Specjalista ds. Elektroenergatyki Oświetlenia i Łączności – 109 zgłoszeń
Specjalista ds. SMS, standardów lotniskowych, certyfikatów i szkoleń – 25
Specjalista ds. utrzymania infrastruktury – 57 zgłoszeń
Szef Zmiany Bazy Technicznej – 31 zgłoszeń

źródło: port lotniczy Lublin