6 czerwca 2012

Informacje na temat przygotowania PAŻP do EURO 2012

W ślad za informacją nt. stanu przygotowań operacyjnych lotnictwa do EURO 2012, zaprezentowanym w dniu 30.05.2012 oraz podsumowaniem przygotowań PAŻP do obsługi ruchu podczas turnieju sportowego z dnia 1.06.2012, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące wybranych elementów i działań Agencji. O niewypełnieniu zobowiązań PAŻP dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych do wdrożenia do czasu rozpoczęcia EURO 2012 pisano wcześniej. Oto informacja PAŻP w tej sprawie.


Systemy ATIS

Systemy zostały wdrożone do pracy operacyjnej w następujących ośrodkach regionalnych PAŻP: Gdańsk (częstotliwość: 129.625 MHz), Katowice (120.225 MHz), Kraków (126.125 MHz), Poznań (124.700 MHz), Rzeszów (124.950 MHz), Szczecin (132.125 MHz), Warszawa (120.450 MHz), Wrocław (124.325 MHz). System ATIS jest nadawanym nieustannie (24 h) w języku angielskim komunikatem w postaci nagrania, zawierający najważniejsze dane operacyjne na danym lotnisku. Dzięki systemowi ATIS możliwe jest zmniejszenie obciążenia pracą kontrolerów ruchu lotniczego poprzez redukcję konieczności nawiązywania łączności między pilotem statku powietrznego a KRL.

Systemy radiolokacyjne na lotniskach w Poznaniu i Wrocławiu

Wśród "przedsięwzięć EURO 2012" PAŻP znalazły się systemy radiolokacyjne na lotniskach w Poznaniu i Wrocławiu. Ww. radary na lotniskach w Poznaniu i Wrocławiu zostały wybudowane, uruchomione, przetestowane i technicznie są gotowe do pracy operacyjnej. Zostały również podpisane protokoły odbioru końcowego. Uzyskano wpis radarów do rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych, umożliwiające ich wykorzystanie w sytuacjach awaryjnych dla zapewnienia ciągłości służby dozorowania. Ze Służbami Operacyjnymi uzgodniono konfigurację dołączenia radarów do systemu AIRCON.  Dla ośrodka radarowego w Poznaniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku ośrodka radarowego we Wrocławiu, oczekujemy wydania urzędowego pozwolenia na użytkowanie ww. radaru.

Wyposażenie radiowe służb kontroli ruchu lotniczego

Systemy łączności radiowej Air-Ground dostępne na stanowisku kontrolera ACC.

Łączność radiowa na standardowym sektorze ACC (jedna częstotliwość) zapewniona jest przez cztery stacje nadawczo-odbiorcze zainstalowane w niezależnych od siebie lokalizacjach znajdujących się w granicach sektora. Każda z czterech stacji nadawczo-odbiorczych zapewnia samodzielnie pełne pokrycie obszaru sektora łącznością radiową. W każdej lokalizacji zainstalowane są podwójne zestawy nadajników i odbiorników z funkcją automatycznego przełączania się pomiędzy zestawami w przypadku awarii któregoś z urządzeń.
 
Trzy z czterech lokalizacji na sektorze podłączone są do stanowiska kontrolera ruchu lotniczego poprzez System Komunikacji Głosowej VCS który skupia w sobie wszelkie środki łączności niezbędne do pracy operacyjnej. Radiostacje te traktowane są jako łączność podstawowa. W celu zabezpieczenia się przed utratą łączności radiowej w spowodowanej awarią Systemu Komunikacji Głosowej VCS czwarta stacja nadawczo-odbiorcza podłączona jest poza systemem VCS do dedykowanego panelu sterującego znajdującego się na stanowisku operacyjnym w bezpośrednim zasięgu kontrolera ruchu lotniczego i jest używana jako środek łączności rezerwowej.
 
W przypadku utraty możliwości pracy na częstotliwościach podstawowych (np. zakłócenia) w FIR Warszawa dostępne są dwie częstotliwości rezerwowe dostępne dla każdego stanowiska ACC.

Systemy łączności radiowej Air-Ground dostępne na stanowisku TWR, APP

Na stanowiskach operacyjnych TWR i APP poprzez system VCS dostępne są podstawowe częstotliwości łączności radiowej zrealizowane na podwójnych zestawach nadawczych i odbiorczych. Zestawy te zainstalowane są na, lub w okolicach lotnisk oraz znajdują się pod 24 godzinnym nadzorem służb technicznych. Ponadto w celu zabezpieczenia się przed utratą łączności radiowej podstawowej lub awarią systemu VCS, w rejonach lotnisk znajdują się ośrodki nadawczo-odbiorcze radia zapasowego opartego na urządzeniach wielokanałowych podłączonych do dedykowanego, niezależnego panelu sterującego znajdującego się na stanowisku operacyjnym. Panel ten umożliwia wybór dowolnej częstotliwości z zakresu pasma lotniczego. 

źródło : PAŻP