21 czerwca 2012

Firma BOEING i rozwój ATM w Polsce

20 czerwca 2012 – Boeing poinformował, że będzie pracować nad zarządzaniem ruchem lotniczym (ang. Air Traffic Management, ATM) wspólnie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Enter Air, krajowymi instytucjami rządowymi oraz ośrodkami akademickimi. Współpraca ta ma na celu zwiększanie efektywności lotnictwa pasażerskiego w Polsce i rentowności linii lotniczych.


Rozpoczęcie współpracy zostało ogłoszone podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego – spotkania przedstawicieli obu krajów, w tym m.in. Sekretarza USA ds. Handlu Rebeki Blank oraz reprezentantów środowisk biznesowych. Podczas Szczytu, przedstawiciele firmy Boeing oraz partnerzy z Polski podpisali porozumienie dotyczące uruchomienia wspólnego projektu badawczego. W ramach tej współpracy, Boeing powołuje w Polsce komórkę, której zadaniem będzie prowadzenie badań i rozwijanie współpracy z polskimi ośrodkami badawczymi.


„Boeing, który jest obecny w Polsce od wielu lat, nawiązał znaczące relacje z klientami w kraju. Dzisiejsze porozumienie oznacza, że firma w jeszcze większym stopniu będzie aktywnie działać w Polsce,” powiedziała Henryka Bochniarz, Prezydent Boeing Central & Eastern Europe. „Będzie to pierwsza znacząca działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez producenta samolotów w Polsce i jest tym samym wyrazem uznania dla unikalnego talentu i światowej klasy technologii rozwijanych w naszym kraju.”


Oprócz Boeinga i PLL LOT, do konsorcjum firm biorących udział w projekcie ATM zaliczają się także: filia Boeinga Jeppesen Poland, Enter Air, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).


Działalność badawczą firmy w Polsce będzie nadzorować Boeing Research & Technology-Europe (BR&T-Europe), które koncentruje się na tworzeniu przyszłościowych rozwiązań dla lotnictwa oraz poprawy przepustowości lotnisk, kosztów, jakości i sprawności obecnie stosowanych systemów lotniczych. BR&T-Europe prowadzi własne badania i współpracuje z partnerami na całym świecie nad rozwojem innowacyjnych technologii. Portfolio prac Boeinga w zakresie ATM obejmuje takie dziedziny jak: badania i rozwój, projektowanie przestrzeni powietrznej, usługi nawigacyjne, modelowanie i symulacja, modernizacja wyposażenia samolotów, integracja systemów ziemia-powietrze, oraz cały system zarządzania informacją.


Francisco Escarti, dyrektor zarządzający w BR&T-Europe powiedział: „Planowana działalność jest kolejnym przykładem współpracy Boeinga z najlepszymi na swiecie specjalistami w dziedzinie technologii, by tworzyć rozwiązania, które zaspokajają potrzeby naszych klientów.”


Polscy partnerzy traktują Boeinga jako cenionego partnera do współpracy. „Możliwość pracy z Boeingiem nad projektem ATM to ogromna szansa aby testować i tworzyć modele prognozowania pogody”, powiedział Robert Sot, Doktor Inżynier z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).


Konsorcjum rozpocznie prace od badania sposobów na zwiększanie oszczędności podejść samolotów do lądowań wśród natężonego ruchu lotniczego. Proces ten znany jest jako Zoptymalizowany Profil Podejścia (Optimized Profile Descent). Jego zastosowanie może ograniczać zużycie paliwa przez linie lotnicze, oraz zwiększać sprawność startów i lądowań, przy jednoczesnym zmniejszaniu hałasu. Pierwsza faza projektu ma się zakończyć pod koniec bieżącego roku. Wyniki współpracy będą wykorzystane do zwiększenia sprawności operacji na wybranym lotnisku w Polsce.

źródło: dlapilota.pl