22 maja 2012

Rekrutacja w Porcie Lotniczym Lublin

Port Lotniczy Lublin SA poszukuje osoby na stanowiska: Specjalista ds. elektroenergetyki oświetlenia i łączności, specjalista ds. SMS, standardów lotniskowych, certyfikacji i szkolenia, Koordynator Naziemnego Ruchu Lotniczego "Follow-Me, Szef Zmiany Bazy Techniczne oraz Specjalista ds. utrzymania infrastruktur.  Jest to już trzecie ogłoszeni eo prowadzonym naborze do pracy w tym porcie. Poprzednie oferty pracy dostępne są w tym miejscu i w tym.
 

Specjalista ds. elektroenergetyki oświetlenia i łączności
Zatrudnionych zostanie na takim stanowisku siedem osób. Pracownicy ci m.in. pełnić będą nadzór nad eksploatacją urządzeń i układów zasilających elektroenergetycznych,  instalacji siłowych i rozdzielczych, wykonywać prace eksploatacyjno-konserwacyjne systemów i urządzeń lotniczego oświetlenia nawigacyjnego podejść, drogi startowej, drogi kołowania, lotniskowych znaków pionowych, oświetlenia przeszkodowego i oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego. Będzie to praca w systemie zmianowym.
 
Specjalista ds. utrzymania infrastruktury
Na takim stanowisku zatrudnionych zostanie sześć osób. Odpowiadać będą za wykonywanie zadań operatora i mechanika sprzętu utrzymania sezonowego itp. Ta praca będzie również w systemie zmianowym.
 
Koordynator Naziemnego Ruchu Lotniczego „Follow-Me”
Dwie osoby zostaną zatrudnione na tym stanowisku. Odpowiadać one będą za ustawianie statków powietrznych na stanowiskach płyty postoju samolotówj według dyspozycji kontrolerów, będą ubezpieczać samoloty w czasie kołowania oraz sprawować nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kołowego w polu ruchu naziemnego. Będzie to praca w systemie zmianowym.

Szef Zmiany Bazy Technicznej
PLL zatrudni dwie osoby na tym stanowisku. Szef zmiany będzie kierował pracą  bazy technicznej lotniska, planował i nadzorował wykorzystanie sprzętu technicznego, odpowiadał za gospodarkę częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi itp. Praca w systemie zmianowym.
 
Specjalista ds. SMS, standardów lotniskowych, certyfikacji i szkoleń
Osoba ta odpowiadać będzie za przygotowanie standardów dokumentacji Portu Lotniczego Lublin zgodnie z wymaganiami ICAO, ECAC, UE, EASA i wymogami prawa lokalnego. W zakresie obowiązków będzie m.in. administracja procesem utrzymania i wykorzystania certyfikatu oraz opracowanie projektu, dokumentacji oraz nadzór nad wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Praca w systemie zmianowym.
 
Opis stanowisk, wymagania konieczne i dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin:

źródło: port lotniczy Lublin