25 maja 2012

Usługi Portów Lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce

Porty Lotnicze i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowały publikację pt. „Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia”. To już druga pozycja zrealizowana w ramach wspólnego programu naukowo-badawczego.
  Praca zbiorowa pt. „Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane zagadnienia” zredagowana wspólnie przez Filipa Czernickiego i Tadeusza Skocznego jest efektem badań zrealizowanych wspólnie przez członków Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Publikacja zawiera analizy i uogólnienia norm prawnych oraz praktyki decyzyjnej i orzeczniczej w zakresie ochrony konkurencji i regulacji lotniskowych w sektorze usług portów lotniczych, omawia także regulacyjne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych w fazie startu i przyziemienia oraz uwarunkowania zapewniania ochrony portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce. Jeden z rozdziałów poświęcony jest także analizie porównawczej efektywności funkcjonowania portów lotniczych w Europie Środkowej.


- Raport ten stanowić może cenne źródło wiedzy dla badaczy i praktyków kształtujących realia działania sektora usług transportu lotniczego w Polsce. Publikacja pozwoli na spopularyzowanie dobrych praktyk w dziedzinie regulacji, ochrony konkurencji oraz pomocy publicznej, co ma istotne znaczenie dla poprawnego i zharmonizowanego z Unią Europejską rozwoju transportu lotniczego w Polsce – napisała w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anna Fornalczyk z Politechniki Łódzkiej.

 
źródło: Lotnisko Chopina