30 maja 2012

Lotnicze przygotowanie do EURO2012

W dniu 30 maja 2012 roku o godz. 8:00 na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie zaprezentowano stan przygotowań operacyjnych lotnictwa do EURO 2012 koordynowanych przez PL2012. Prezentacje zawierające aktualne dane dotyczące wdrożonych rozwiązań oraz przewidywanej liczby pasażerów i operacji lotniczych przedstawili: Dyrektor PPL Michał Marzec, Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, Koordynator PL2012 Rafał Marczewski.

Prezes PAŻP zwrócił uwagę na wykonane przez Agencję zadania w zakresie przygotowania zarówno służb operacyjnych, jak też przestrzeni powietrznej, która musi spełnić wymagania nie tylko lotnictwa komunikacyjnego, ale też służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg turnieju. W odniesieniu do PAŻP szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wprowadzone rozwiązania polegające na utworzeniu dodatkowego stanowiska GND na wieży kontroli lotów w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, które będzie uruchamiane w przypadku wzrostu ruchu lotniczego ponad liczbę operacji obsługiwanych standardowo przez kontrolera TWR.

Prezentacja PAŻP

Ponadto omawiano rzeczywiste wzrosty liczby operacji na polskich lotniskach spowodowane obsługą EURO, które szacowane są w sumie na ok. 2 tysiące dodatkowych operacji. Obecne analizy prowadzone przez koordynatora lotnisk (firmę ACL) wspólnie z PAŻP i PL2012 wskazują na następujące przewidywane wzrosty ruchu: 


Lotnisko w Warszawie:

- 595 dodatkowych operacji w okresie od 1 czerwca do 8 lipca br., co stanowi 3,5% całkowitego ruchu lotniczego w tym okresie,
Lotnisko w Gdańsku:

- 478 dodatkowych operacji w okresie od 1 czerwca do 8 lipca br., co stanowi 9,2% całkowitego ruchu lotniczego w tym okresie,
Lotnisko w Poznaniu:

- 332 dodatkowych operacji w okresie od 1 czerwca do 8 lipca br., co stanowi 7,7% całkowitego ruchu lotniczego w tym okresie,
Lotnisko we Wrocławiu:

- 195 dodatkowych operacji w okresie od 1 czerwca do 8 lipca br., co stanowi 5,2% całkowitego ruchu lotniczego w tym okresie,
Lotnisko w Krakowie:

- 29 dodatkowych operacji w okresie od 1 czerwca do 8 lipca br. – loty na Ukrainę i z Ukrainy.

Informacje dotyczące EURO


Po zakończonej konferencji Prezes Eurolot Mariusz Dąbrowski zaprosił dziennikarzy na pokład samolotu Bombardier Q400 NextGen w celu zapoznania się z przygotowaniem pozostałych lotnisk obsługujących EURO.
 
źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej