9 kwietnia 2012

VFR - minimalne warunki atmosferyczne

Decyzją nr 2 z dnia 23.03.2012 r. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie wykonywania kompetencji i obowiązków "właściwej władzy ATS", o której mowa w Załączniku 2 do Konwencji ICAO polegających na wprowadzeniu zmian w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP-Polska dotyczących redukcji widzialności w lotach VFR oraz do opublikowania tych zmian w AIP- Polska, zastosowanie mają minima meteorologiczne do wykonywania lotów VFR jak opisano poniżej.

1) W FIR Warszawa w przestrzeni niekontrolowanej w okresie od 30 min. przed wschodem słońca do 30 min. po zachodzie słońca, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m AMSL (3000 stóp) lub 300 m (1000 stóp) nad terenem, w zależności od tego co jest wyższe, można wykonywać loty VFR:

a) przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniejszej niż:
1) 4 km    - dla statków powietrznych wykonujących lot z prędkością nie większą niż 200 kt (360 km/h);
2) 3 km    - dla statków powietrznych wykonujących lot z prędkością nie większą niż 150 kt (270 km/h);
3) 2,5 km - dla statków powietrznych wykonujących lot z prędkością nie większą niż 120 kt (225 km/h);
4) 2 km    - dla statków powietrznych wykonujących lot z prędkością nie większą niż 100 kt (180 km/h)
5) umożliwiającej w terenie górzystym wykonanie normalnego zakrętu o 180 st. dla uniknięcia kolizji z przeszkodami

b) śmigłowców, przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1 km, jeżeli wykonują manewry z prędkością umożliwiającą zauważenie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód i wykonanie manewru aby uniknąć kolizji

2) loty statków powietrznych:

- o statusie SAR, HOSP;
- na hasło HEMS, GARDA;
- powietrznych państwowych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej, mogą być realizowane przy widzialności mniejszej niż określone w pkt. 1 a) i b) zgodnie z zapisami w instrukcjach podmiotów wykonujących takie loty

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 23.03.2012 r z mocą obowiązującą od 31 maja 2012 r. Informacje te należy zweryfikować z aktualnymi właściwymi dokumentami lotniczymi. Nie biorę odpowiedzialności za błędne interpretacje albo posługiwanie się nimi w pracy opercyjnej i podczas lotu.

źródło : autor