20 kwietnia 2012

Praca w Porcie Lotniczym Lublin

Port Lotniczy Lublin poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: Kierownik Zmiany- Koordynator Rejsu. Zatrudnione zostaną na takim stanowisku dwie osoby, Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Takich pracowników potrzebnych będzie aż 20, a 4 osoby znajdą zatrudnienie jako Dowódca Zmiany Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

 

Kierownik Zmiany- Koordynator Rejsu
Opis stanowiska:
 • kierowanie operacyjne działaniami zespołu płytowej obsługi naziemnej
 • utrzymywanie operacyjnego kontaktu z załogami  obsługiwanych statków powietrznych
 • koordynacja procesu tankowania statków powietrznych
 • koordynacja procesu odladzania, inspekcja końcowa po operacji odladzania
 • kontrola ładunku – planowanie załadunku w oparciu o dane zewnętrzne, kontrola załadunku i sporządzanie dokumentów wyważeniowych
 • praca w systemie zmianowym
  Wymagania konieczne:
 • minimum średnie wykształcenie techniczne (preferowane lotnicze)
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z operacjami lotniczymi w porcie lotniczym lub u operatora lotniczego
 • udokumentowana znajomość lotniczych międzynarodowych przepisów dotyczących wykonywania operacji obsługi naziemnej statków powietrznych (AHM)
 • ukończone szkolenie z zakresu prawa lotniczego międzynarodowego i lokalnego
 • udokumentowana znajomość budowy i eksploatacji wybranego typu cywilnego statku powietrznego
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego – poziom minimum B2 według poziomów Rady Europy (CEF)
 • prawo jazdy kategorii minimum „B”
 • oświadczenie o niekaralności
  Wymagania będące dodatkowym atutem:
 • praktyczna umiejętność obsługi informatycznych systemów DCS w części ich zastosowania do wyważania statków powietrznych
 • udział w procesach certyfikacji organizacji lotniczej (lotnictwa cywilnego)
 • znajomość systemów zarządzania funkcjonujących w lotnictwie (IMS lub SMS lub QMS)
 • znajomość lotniczych międzynarodowych przepisów operacyjnych JAR OPS1 i/lub OPS3
 • certyfikat potwierdzający uprawnienia do nadzorowania operacji odladzania statków powietrznych

Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

Opis stanowiska:
 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
 • udział w szkoleniach doskonalących dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • praca w systemie zmianowym
  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • wykształcenie specjalistyczne minimum w zakresie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i/lub technik pożarnictwa
 • minimum pięcioletni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prawo jazdy kategorii „C”
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna
 • oświadczenie o niekaralności
Wymagania będące dodatkowym atutem:
 • doświadczenie w kierowaniu działaniami ratowniczo-gaśniczymi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację
 • uprawnienia w zakresie budowy i obsługi przenośnych zbiorników ciśnieniowych i osprzętu
Dowódca Zmiany Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

Opis stanowiska:
 • nadzór nad pracą Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi
 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
 • prowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • praca w systemie zmianowym
  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • wykształcenie specjalistyczne minimum technik pożarnictwa i/lub wyższe pożarnicze
 • minimum dziesięcioletni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prawo jazdy kategorii „C”
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna
 • oświadczenie o niekaralności
  Wymagania będące dodatkowym atutem:
 • doświadczenie w kierowaniu działaniami ratowniczo-gaśniczymi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację
 • uprawnienia w zakresie budowy i obsługi przenośnych zbiorników ciśnieniowych i osprzętu
 
Opis stanowisk, wymagania konieczne i dodatkowe oraz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin: http://www.airport.lublin.pl/rekrutacja/

źródło: Lublin Airport