28 kwietnia 2012

Poprawki do AIP Polska - zmiana AIP AIRAC AMDT 124 (duża)

25 kwietnia 2012 r. ukazała się zmiana AIP AIRAC AMDT 124. Zmiana zacznie obowiązywać od 31 maja 2012.Informacje te mają charakter orientacyjny. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we wszystkich oficjalnych publikacjach dostępnych poprzez zakładkę na tej stronie internetowej lub poprzez PAŻP, bądź też AIS Eurocontrol.W zmianie AIP AIRAC AMDT 124 znajdziemy między innymi:
GEN:
- aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych;
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
- aktualizacja zapisów dotyczących opłat za korzystanie z lotniska
- zmiany edytorskie.
ENR:
- aktualizacja przepisów dotyczących lotów z widocznością;
- zmiany w TMA RZESZÓW;
- zmiany w TMA SZCZECIN;
- wprowadzenie nowego obszaru delegacji służb ATS - CTA06;
- wycofanie stref TSA 20, 44, 48;
- wprowadzenie strefy TSA 10;
- wycofanie TFR 12;
- wycofanie stref TRA 10D, 11;
- wprowadzenie stref TRA 12, 20, 44, 48;
- aktualizacja wykazu dróg nawigacji obszarowej;
- wprowadzenie nowych pomocy radionawigacyjnych: DVOR/DME “KAX”, DVOR/DME “MOL”, DVOR/DME “WCL”,
DME “OLX”;
- wprowadzenie następujących punktów nawigacyjnych: ADVEX, AKETU, ARKUG, ASBIM, ASGUL, ASVEM, ATKEK, BAVNU, EVGUR, GESDU, GOVRI, GUDVU, DISBI, EKBUT, ELGOX, EMGIP, ERMIV, ERPAB, EVBOM, EVGAG, IRDEB, IRDOM, IXURO, OLGOK, OLNED, ORVOG, OSBUG, OTMAX, OTPES, PEXAS, REMVU, TITUV, ULGOS, UNPEG, UPKIS, UVNUL, UVROB, VAGDU, VAXUR, XERBI;
- wycofanie znaczących punktów meldowania: KUBUK, PIGAT;
- aktualizacja informacji o warunkach wykonywania lotów w strefach niebezpiecznych – D, strefach zakazanych - P, strefach o ograniczonym ruchu lotniczym – R oraz w strefach identyfikacyjnych obrony powietrznej – ADIZ;
- wprowadzenie wykazu stref zagrożenia wybuchem;
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych:
Biała, Bierkowo, Bujnów, Dębina, Dobiesław, Działoszyn, Dziepółć, Głogowa, Grędzice, Gumowo, Kargoszyn, Katowice/Bytków, Kolonia Józefin, Masłowice, Okrajszów, Olewin, Raczyn, Sieradz, Stawek, Ścieki, Wiekowice, Wisła/Skrzyczne, Wola Sernicka, Wołodrza, Złoczew;
- zmiany edytorskie.
AD:
- aktualizacja statusu certyfikacji lotniska;
- zmiana granic CTR na lotniskch RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) oraz SZCZECIN/Goleniów (EPSC);
- aktualizacja informacji o lotniskach kontrolowanych:
BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY),
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
KATOWICE/Pyrzowice (EPKT),
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL),
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
SZCZECIN/Goleniów (EPSC),
Chopina w Warszawie (EPWA),
WROCŁAW/Strachowice (EPWR);

- aktualizacja map lotnisk:
BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY),
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- wprowadzenie map parkowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy;
- wycofanie mapy oznakowania dróg startowych i dróg kołowania oraz punktów krytycznych dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map parkowania i dokowania statków powietrznych
-ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map przeszkód lotniskowych Typ A dla lotnisk:
BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY),
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) -
ICAO dla lotnisk:
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- wprowadzenie procedur standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO dla lotniska RZESZÓW/Jasionka (EPRZ);
- aktualizacja map standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- wprowadzenie procedur standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT);
- aktualizacja map obszarów kontrolowanych lotnisk:
KRAKÓW/Balice (EPKK),
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL),
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
SZCZECIN/Goleniów (EPSC);
- aktualizacja mapy podejść instrumentalnych - ICAO dla lotnisk:
KATOWICE/Pyrzowice (EPKT),
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- aktualizacja map tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotnisk:
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
Chopina w Warszawie (EPWA),
WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
KATOWICE/Pyrzowice (EPKT),
SZCZECIN/Goleniów (EPSC);
- zmiany edytorskie.
źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej