10 kwietnia 2012

Aviation English - poziom 4 ICAO

Zainteresowani tematem liczby zdawanych egzaminów z języka angielskiego (poziom ICAO 4) w Polsce i poza granicami, zwróciliśmy się do ULC o statystyki zdawalności z uwzględnieniem podziału na egzaminy wykonane pod narodowym i "obcym" nadzorem. Uprawnienie ICAO 4, tzw. poziom operacyjny – uprawniający do wykonywania operacji lotniczych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, można uzyskać zdając egzamin przed władzą lotniczą. 


Ponowna weryfikacja umiejętności dla poziomu ICAO 4 musi się odbyć w ciągu 3 lat. Egzamin składa się z trzech części: pierwszej polegającej na odsłuchaniu tekstu mówionego i odpowiedzi na pytania ze zrozumienia. Drugiej, polegającej na użyciu komunikacji proceduralnej z słuchawkami na uszach oraz trzeciej, swobodnej rozmowy z egzaminatorem. Obecnie Urząd Lotnictwa Cywilnego stosuje system egzaminacyjny RELTA. "Do polskiego systemu prawnego, obowiązek wykazania się przez kandydata umiejętnością mówienia i rozumienia ze słuchu języka angielskiego na poziomie 4 operacyjnym wymaganym przez Aneks 1, wprowadził Minister Infrastruktury poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.), obowiązującą od 1 sierpnia 2009 r." mówiła ( w wywiadzie dlapilota.pl) pani rzecznik ULC Katarzyna Krasnodębska

Z końcem 2009 roku -
przetarg na dostawę, zakup praw do czasowego użytkowania licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z testem egzaminacyjnym, sprawdzającym znajomość języka angielskiego pilotów wykonujących operacje w międzynarodowej przestrzeni lotniczej - wygrała firma RMIT English Worldwide. Od stycznia 2012 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego pobiera opłatę za egzamin z języka angielskiego w wysokości 300 zł. Opłata została skalkulowana w następujący sposób:  RELTA + koszty egzaminatora prowadzącego + koszty 2 egzaminatorów oceniających = 66€ (± 300 zł) Sam egzamin nie uległ żadnej zmianie.

Z poniższego zestawienia przygotowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego można odczytać stopniowy wzrost liczby uprawnień uznawanych przez ULC począwszy od 2010 roku. Już w bieżącym roku, znacznie ponad połowa osób, które uzyskały poziom ICAO 4 to piloci, którzy egzaminy zdali poza granicami naszego kraju.


źródło: dlapilota.pl