28 marca 2012

Załącznik nr 1 ICAO "Licencjonowanie personelu" (wyd. 11)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zamieścił kolejne numery Dziennika Urzędowego (w wersji elektronicznej), zawierające obwieszczenia Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia tekstu załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku. W Dzienniku Urzędowym ULC nr 21 z dnia 19 marca 2012 roku zostało zamieszczone Obwieszczenie nr 2 Prezesa ULC z dnia 15 marca 2012 roku, dotyczące ogłoszenia tekstu Załącznika nr 1 – „Licencjonowanie personelu” (wydanie jedenaste), obejmującego poprawki od 1 do 170.