29 marca 2012

Projekt założeń systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji dokumentu Proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond. Konsultacje planowane są do dnia 1 czerwca 2012 r. Dokument ten stanowi propozycję dalszego rozwoju i poprawy aktualnie funkcjonującego systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na drugi okres odniesienia, czyli na lata 2015-2019.


Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił powyższy dokument z prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do końca kwietnia br. na adres pwojcik@ulc.gov.pl

Podstawowym założeniem niniejszej aktualizacji systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej jest  podniesienie jakości jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej tak aby obejmowała pełny zakres funkcjonowania służb żeglugi powietrznej w tzw. systemie „gate-to-gate”, poprzez ustalenie celów dla wszystkich kluczowych obszarów skuteczności. Celem tej propozycji jest również poprawa systemu skuteczności poprzez wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie pierwszego okresu odniesienia. 

Proposed regulatory approach for a revision of the SES Performance Scheme addressing RP2 and beyond
pdf plik do pobrania 1.61 Mb.  

źródło : Urząd Lotnictwa Cywilnego