23 marca 2012

Poprawki do AIP Polska - zmiana AIRAC AMDT 123

22 marca 2012 r. ukazała się zmiana AIP AIRAC AMDT 123. Zmiany zaczną obowiązywać od 3 maja 2012.  Informacje te mają charakter orientacyjny. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we wszystkich oficjalnych publikacjach dostępnych poprzez zakładkę na tej stronie internetowej lub poprzez PAŻB, bądź też AIS Eurocontrol.

W zmianie AIP AIRAC AMDT 123 znajdziemy między innymi:

GEN:
- aktualizacja wykazu znaków umownych na mapach;
- aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych;
- aktualizacja zapisów dotyczących opłat za korzystanie z lotniska Chopina w Warszawie;
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja zapisów o trasach dolotowych w strefie RMZ;
- aktualizacja zapisów dotyczących stref TSA, TRA, tras TFR oraz rejonu LTMA GDAŃSK;
- wprowadzenie nowej pomocy radionawigacyjnej DVOR/ DME GZD;
- wprowadzenie następujących punktów nawigacyjnych: ETERU, GODMA, GRUDA, IPLAM, OKSIL, OKSOV, ROLGI, UMSAX,UVRIK;
- wycofanie znaczących punktów meldowania: GAVLO, TUGLU;
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych: Golice, Jankowice;
- aktualizacja map:
Sektory ACC - Drogi nawigacji obszarowej, Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO TMA GDAŃSK - Trasy Tranzytowe, Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO TMA GDAŃSK;
- zmiany edytorskie.

AD:
- wprowadzenie informacji o DVOR/DME GZD oraz nowej służbie APP GDAŃSK DIRECTOR na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- aktualizacja informacji o lotniskach kontrolowanych:
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
KATOWICE/Pyrzowice (EPKT);
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL);
POZNAŃ/Ławica (EPPO);
Chopina w Warszawie (EPWA);
WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- aktualizacja mapy obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO TMA ŁÓDŹ;
- aktualizacja map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO dla lotnisk:
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) - Trasy dolotowe i tranzytowe;
- aktualizacja map standadowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- wprowadzenie mapy podejść instrumentalnych - ICAO dla lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- aktualizacja mapy podejść instrumentalnych - ICAO dla lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL);
Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie.

źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej