30 marca 2012

Poprawki do AIP Polska i AIP VFR Polska oraz MIL AIP Polska

29 marca 2012 r. ukazała się zmiana AIP AIRAC AMDT 123 oraz zmiana AIP VFR AIRAC 028 a dnia 30 marca zmiana MIL AIP AIRAC AMDT 016. Zmiany zaczną obowiązywać od 3 maja 2012. Informacje te mają charakter orientacyjny. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we wszystkich oficjalnych publikacjach dostępnych poprzez zakładkę na tej stronie internetowej lub poprzez PAŻP, bądź też AIS Eurocontrol.


W AIP AIRAC AMDT 123 znajdziemy między innymi:

GEN:
 • aktualizacja wykazu znaków umownych na mapach,
 • aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych,
 • aktualizacja zapisów dotyczących opłat za korzystanie z Lotniska Chopina w Warszawie,
 • aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
 • zmiany edytorskie.
ENR:
 • aktualizacja zapisów o trasach dolotowych w strefie RMZ,
 • aktualizacja zapisów dotyczących stref TSA, TRA, tras TFR oraz rejonu LTMA GDAŃSK,
 • wprowadzenie nowej pomocy radionawigacyjnej DVOR/DME GZD,
 • wprowadzenie następujących punktów nawigacyjnych: ETERU, GODMA, GRUDA, IPLAM, OKSIL, OKSOV, ROLGI, UMSAX, UVRIK,
 • wycofanie znaczących punktów meldowania: GAVLO, TUGLU,
 • aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych: Golice, Jankowice,
 • aktualizacja map:
  • Sektory ACC - Drogi nawigacji obszarowej,
  • Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO TMA GDAŃSK - Trasy Tranzytowe,
  • Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC - ICAO TMA GDAŃSK,
 • zmiany edytorskie.
AD
 • wprowadzenie informacji o DVOR/DME GZD oraz nowej służbie APP GDAŃSK DIRECTOR na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
 • aktualizacja informacji o lotniskach kontrolowanych:
  • GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
  • KATOWICE/Pyrzowice (EPKT),
  • ŁÓDŹ /Lublinek (EPLL),
  • POZNAŃ / Ławica (EPPO),
  • Chopina w Warszawie (EPWA),
  • WROCŁAW/Strachowice (EPWR),
 • aktualizacja mapy obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO: TMA ŁÓDŹ,
 • aktualizacja map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO dla lotnisk:
  • GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
  • ŁÓDŹ /Lublinek (EPLL) - Trasy dolotowe i tranzytowe,
 • aktualizacja map standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
 • wprowadzenie mapy podejść instrumentalnych - ICAO dla lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
 • aktualizacja mapy podejść instrumentalnych - ICAO dla lotniska ŁÓDŹ /Lublinek (EPLL)
 • aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
  • GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
  • ŁÓDŹ /Lublinek (EPLL),
 • Chopina w Warszawie (EPWA),
 • zmiany edytorskie.

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od 01 JUN 2012
Obowiązuje do 30 JUN 2012
Zawartość: 
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2012

SUP 10/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 05 MAY 2012
Obowiązuje do 18 AUG 2012
Zawartość:
A) "FATRAGLIDE 2012"
B) CZESKIE MISTRZOSTWA SZYBOWCOWE
C) ZAWODY SZYBOWCOWE O PUCHAR A. MAKARENKA
D) "KAMIENICKIE NOSZENIA"
E) SŁOWACKIE MISTRZOSTWA SZYBOWCOWE

SUP 11/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 23 MAY 2012
Obowiązuje do 24 MAY 2012
Zawartość:  
WOJSKOWE ĆWICZENIE "EAGLE TALON 05-2012"

SUP 12/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 03 MAY 2012
Obowiązuje do 31 JUL 2012
Zawartość:
LOTY SZYBOWCOWE AEROKLUBU ŚLĄSKIEGO I GLIWICKIEGO

SUP 13/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 11 MAY 2012
Obowiązuje do 27 MAY 2012
Zawartość:
A) TRENING SZYBOWCOWEJ KADRY NARODOWEJ
B) 37. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ

SUP 14/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 07 MAY 2012
Obowiązuje do 14 SEP 2012
Zawartość:  
SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)

SUP 15/12 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od 03 MAY 2012
Obowiązuje do 31 MAY 2012 EST
Zawartość:  
ZMIANY PARAMETRÓW POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO)

SUP 16/12 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od 03 MAY 2012
Obowiązuje do 31 DEC 2012 EST
Zawartość:  

BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP ZOZ LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO)

SUP 17/12 (ENR 5)
Obowiązuje od 15 MAY 2012
Obowiązuje do 15 JUL 2012
Zawartość: OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2012

SUP 18/12 (ENR 1)
Obowiązuje od 01 JUN 2012
Obowiązuje do 08 JUL 2012
Zawartość:  
PROCES KONTROLI ZGODNOŚCI PLANÓW LOTU W KOORDYNOWANYCH PORTACH LOTNICZYCH PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2012

SUP 18/12 (AD 2)
Obowiązuje od 03 MAY 2012
Obowiązuje do 08 JUL 2012
Zawartość: 
URUCHOMIENIE STANOWISK GND NA LOTNISKACH: GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD), POZNAŃ / Ławica (EPPO), WROCŁAW/Strachowice (EPWR) PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2012

AIP AIRAC AMDT 123

W zmianie AIP VFR AIRAC 028 znajdziemy między innymi:
 
VFR GEN:
 • aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych
 • aktualizacja zapisów o trasach dolotowych w strefie RMZ,
 • zmiany edytorskie.
VFR ENR:
 • zmiany edytorskie
VFR AD 4:
 • wprowadzenie mapy lądowiska BORSK (EPBO),
 • aktualizacja informacji o lotnisku RZESZÓW (EPRJ),
 • zmiany edytorskie.

W zmianie MIL AIP AIRAC AMDT 016 najdziemy między innymi:


MIL GEN:
 • aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych,
 • zmiany edytorskie.
MIL ENR:
 • wprowadzenie nowych informacji dotyczących przepisów wykonywania lotów OAT,
 • aktualizacja zapisów o trasach dolotowych w strefie RMZ,
 • aktualizacja zapisów dotyczących stref TSA, TRA, tras TFR oraz LTMA GDAŃSK.
MIL AD:
 • aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska ŁĘCZYCA (EPLY),
 • zmiany edytorskie.


MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od: 23 MAY 2012
Obowiązuje do: 24 MAY 2012
Zawartość: ĆWICZENIE WOJSKOWE "EAGLE TALON 05-2012"


MIL SUP 04/12 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od: 07 MAY 2012
Obowiązuje do: 14 SEP 2012
Zawartość: SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)


MIL AIP AIRAC AMDT 016
źródło : PAŻP