2 lutego 2012

ULC udostępnia dokumenty ICAO

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował wykaz publikacji ICAO. Wspomniany wykaz dostępny jest w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC oraz na stronie internetowej ULC, w zakładce: Dokumenty ICAO.

W Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (OINTiE) ULC dostępne są następujące publikacje Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO:
źródło: ULC