14 lutego 2012

Spotkanie w sprawie uregulowania prawnego dotyczącego minimalnych warunków meteorologicznych do wykonywania lotów VFR

Dział Dokumentacji i Procedur Operacyjnych (APO) zorganizował 3 lutego br. spotkanie z udziałem pracowników PAŻP, przedstawicieli Aeroklubu Polskiego, AOPA, LPR, MSW, Policji, Wojsk Lądowych, DSP. Nadrzędnym celem tego spotkania było określenie warunków wykonywania lotów VFR, w których PAŻP, jako właściwa władza ATS pozwoli na wykonywanie lotów poniżej 5 km widzialności przy podstawie chmur poniżej 500m.

Niejasności prawne dotyczące minimalnych warunków meteorologicznych do wykonywania lotów VFR zostały opisane 31 stycznia beżącego roku. klik Poniżej przedstawiono notatkę z wspomnianego spotkania, uwzględniającą jego przebieg i końcowe ustalenia.


źródło: KTL AOPA Poland