Nowy Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

W dniu 10 lutego 2012 r. do ministra transportu Sławomira Nowaka wpłynęło  pismo, w którym członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wskazali kandydata na nowego przewodniczącego. W dniu dzisiejszym tj. 15.02.2012 r.  na nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych został powołany Pan maciej Lasek - poinformował minister transportu Sławomir Nowak. Pan Maciej Lasek zastąpi na tym stanowisku Edmunda Klicha.

Jak poinformowała PAP sekretarz komisji Agata Kaczyńska, która do czasu powołania nowego przewodniczącego kierował jej pracami, PKBWL już 9 lutego wybrała w głosowaniu jednego kandydata na nowego przewodniczącego. O odwołaniu Pana Edmunda Klicha, minister Nowak tłumaczył, że nie miał innego wyjścia, bo komisja wnioskowała o to jednogłośnie i nie było możliwości polubownego załatwienia sporu między przewodniczącym a członkami PKBWL.

Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze przewodniczącego komisji wyznacza minister transportu. Przepisy nie wymagają, by z kimś się konsultował, jednak minster Nowak powiedział, że "w imię ustabilizowania sytuacji i zapewnienia możliwości profesjonalnej pracy komisji" zdecydował, że kandydata na przewodniczącego mają wyłonić członkowie komisji. Kadencja przewodniczącego PKBWL trwa pięć lat. Przed upływem tego czasu szefa komisji, jak i każdego z jej członków, może odwołać minister transportu, ale tylko na wniosek komisji uchwalony bezwzględną większością głosów.

- Liczę, że pan Lasek uspokoi nastroje, bo to jest komisji potrzebne, żeby spokojnie i profesjonalnie pracowała. Jakość, profesjonalizm i niezależność PKBWL są dla mnie najważniejsze – zaznaczył Minister. - Pan Maciej Lasek jako znany ekspert lotniczy, również międzynarodowy, posiadający prawie dziesięcioletni staż pracy w Komisji, będzie zapewniał właściwy poziom jej prac – dodał Minister. 

Dr inż. Maciej Lasek do tej pory w PKBWL pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która wyjaśniała okoliczności katastrofy smoleńskiej, pełnił funkcję wiceszefa podkomisji lotniczej. Jest pilotem i inżynierem, pracuje w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

źródło: dlapilota

Komentarze