18 stycznia 2012

Mobilne Wieże Kontroli Ruchu Lotniczego w Polsce

W związku z planami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej co do budowy kontenerowej wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie-Świdniku pojawiły się obawy, że PAŻP nie inwestuje w lotnisko, bo obawia się jego nierentowności. W rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. Mobilna wieża kontroli ruchu lotniczego nie jest rozwiązaniem nietypowym. Wieże tego typu są stosowane w wielu portach lotniczych.


W Polsce wieże mobilne funkcjonowały w latach 90-tych w Krakowie i Szczecinie – wyjaśnia Grzegorz Hlebowicz, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i dodaje: - PAŻP wspiera rozwój lubelskiego lotniska. Dowodem na to są nasze starania o włączenie lotniska Lublin do jednej strefy pobierania opłat za nawigację terminalową, dla której stawka w 2012 roku będzie zredukowana o jedną czwartą.Aby włączyć lotnisko do systemu opłat najpierw muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską korekty Krajowego Planu Skuteczności Działania: - Pozwoli to na uwzględnienie Portu Lotniczego Lublin - Świdnik w jednej strefie opłat za nawigację terminalową oraz na pokrycie kosztów świadczenia służb żeglugi powietrznej na lotniskach Modlin i Lublin, poczynając od jesieni roku 2012 - informuje rzecznik.


Jednak budowa terminali mobilnych ma swoje uzasadnienie dla przyszłych kosztów ekonomicznych lotnisk. Według unijnych unormowań zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1794 z 2006 r. stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych są kalkulowane "po kosztach". Wyliczane są przez podział łącznego kosztu świadczenia służb żeglugi powietrznej przez prognozowany ruchu lotniczy. Oznacza to, że ogólnokrajowe koszty obsługi nawigacyjnej są sumowane i dzielone po równo na wszystkie lotniska. Dzięki temu podziałowi mniejsze lotniska regionalne są odciążone od ponoszenia wysokich kosztów, np. kosztu budowy nowej wieży kontroli lotów. Mniej korzystnie ten system wygląda z perspektywy dużych portów lotniczych.

Komisja Europejska we wspomnianej dyrektywie zaznacza, że docelowo opłaty nawigacyjne powinny być naliczane dla każdego lotniska indywidualnie. Nie ma jeszcze ram czasowych dla realizacji tego planu, ale działania PAŻP co do realizowania tańszych rozwiązań w regionalnych lotniskach wskazują, że przygotowuje się ona do nowych przepisów. PAŻP dostosowuje wielkość inwestycji w pomoce nawigacyjne do obsługiwanego ruchu, ponieważ nieadekwatność infrastruktury nawigacyjnej do wielkości ruchu może być w przyszłości dla małych lotnisk źródłem kłopotów finansowych. Plan inwestycji oraz contingency plan PAŻP przewiduje zakup dwóch mobilnych wież kontroli ruchu lotniczego.

ogłoszenie o zamówieniu Wieży dla lotniska MODLIN

inny punkt widzenia

źródło: rynekinfrastruktury.pl, PAŻP