11 stycznia 2012

Certyfikat służb żeglugi powietrznej dla Modlina

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Mazowieckiemu Portowi Lotniczemu Warszawa-Modlin Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem, że Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin spełnia europejskie wymogi do zapewnienia lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS) w strefie ruchu lotniskowego (ATZ) Warszawa-Modlin. Certyfikat ważny jest do 4 stycznia 2013 r.

Służba informacji powietrznej jest podstawową formą służby ruchu lotniczego dostępną dla wszystkich statków powietrznych. Jest ona ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji istotnych dla bezpiecznego i efektywnego wykonania lotu.

źródło : ULC