15 grudnia 2011

Zmiany w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa

Od 15 grudnia 2011 r. obowiązują nowe definicje elementów przestrzeni powietrznej oraz zasady poruszania się w pobliżu ich granic. Zostały one szczegółowo opisane w zmianie AIP AIRAC AMDT 118 dostępnej w zakładce Informacje Lotnicze/aip notam pib. Poniżej zaprezentowano wyciąg z wprowadzonych zmian. Niniejsze opracowanie powinno być potraktowane jako zachęta do zapoznania się z oficjalnym źródłem  informacji jakim jest AIP Polska.