21 grudnia 2011

Roczne raporty z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2010 r.

Ukazały się kolejne numery Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa      Cywilnego nr 20 i 21. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 20/2011 zawiera ogłoszenie nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 r. Natomiast Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/2011 zawiera ogłoszenie nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w 2010 roku.

Dzienniki Urzędowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wersji papierowej można nabyć w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Natomiast wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej:
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 20

źródło: ULC, PAŻP