27 grudnia 2011

PAŻP włączył internetowe AIP

Po ponad dwóch miesiącach przerwy w dostępie, został ponownie uruchomiony serwis internetowy ais.pansa.pl, zapewniający elektroniczny dostęp do AIP Polska, AIP VFR oraz AIP Military. Dla przypomnienia, w dniu 18 października 2011 roku, bez wcześniejszej zapowiedzi i podania przyczyny, zostały wyłączone serwisy internetowe aim.pansa.pl oraz ais.pansa.pl. Strony choć z zastrzeżeniem, "nie do użytku operacyjnego" były popularną internetową wtyczką do serwisów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzięki nim, istniała możliwość wizualizacji zajętości przestrzeni powietrznej-AUP na mapie google, złożenia planu lotu do dowolnego biura odpraw załóg oraz internetowego dostępu do AIP i AIP VFR wraz z suplementami.

Wyłączenie serwisów, spowodowało poruszenie w środowisku lotniczym opisywane m.in. na łamach niniejszego serwisu.

Internetowa edycja AIP dostępna jest pod adresem: ais.pansa.pl.

źródło: dlapilota.pl